Înapoi la CUPRINS

 

CÂNTARE DE LAUDĂ ÎNCHINATĂ

MAICII DOMNULUI

 

  

Bucură-te  Taină,

care te-nfioară,

căci îl naşti pe Domnul

Şi eşti tot fecioară;

 

Mulţumim, Măicuţă,

că ne-ai dăruit,

întru feciorie,

Pruncul Preaslăvit;

 

Te rugăm: ajută

Maică, celor vrednici,

care sunt la suflet

buni şi feciorelnici.

 

 

Bucură-te , Mamă,

ce n-ai părăsit

neamul ce te cheamă,

când ai adormit;

 

Mulţumim, Măicuţă,

căci de la mutare,

grija pentru lume

e mereu mai mare;

 

Te rugăm, fierbinte,

să nu părăseşti

pe cei ce te cheamă,

neamul cel iubeşti.

 

Bucură-te , Crinul,

care s-a aflat

cel mai alb din lume

şi cel mai curat;

 

Mulţumim din suflet,

că ajuţi, Marie,

celor ce-ţi urmează

Ţie-n curăţie;

 

Te rugăm, Măicuţă,

ca pe fiecare,

în a Ta grădină,

să ne faci o floare.

 

Bucură-te , Dorul,

celor ce te cheamă

şi întotdeauna

te cinstesc ca mamă;

 

Mulţumim, Măicuţă,

noi, ce stăm în lume,

că ne-auzi îndată

când strigam la Tine;

 

Te rugăm, fierbinte,

să ne scapi de rău,

căci noi suntem, Maică,

toţi din neamul tău.

 

 

Bucură-te , Fiică,

ce ai fost aleasă,

de Cerescul Tată,

ca să-i fii mireasă;

 

Mulţumim, Fecioară,

Sfântă-mpărăteasă,

c-ai primit vestirea

calmă şi sfioasă;

 

Te rugăm, Măicuţă,

noi de pe pământ,

ca să iei aminte

la al nostru cânt.

 

Bucură-te , Mamă,

că Cerescul Har

a zidit în tine

Duhului altar;

 

Mulţumim, Măicuţă,

căci simţim mereu

mijlocirea-Ţi sfântă

către Dumnezeu;

 

Te rugăm, fierbinte,

Maică şi Fecioară,

pentru mântuire,

fă-te nouă scară.

 

Bucură-te , Maica

Domnului Hristos,

Dumnezeul vieţii,

Sfânt şi Preafrumos;

 

Mulţumim, că-n ceruri,

te avem ca Mamă

şi ajuţi, de-a pururi,

celor ce te cheamă;

 

Te rugăm, Măicuţă,

ca să nu ne laşi,

pe noi care suntem

nişte copilaşi.

 

 

Bucură-te  Maică,

Pururea Fecioară,

ce întreci în farmec

orice primăvară;

 

Mulţumim, Măicuţă,

căci nu laşi afară,

pe cei care-Ţi cântă

şi Te cheamă, iară;

 

Te rugăm, fierbinte,

din adâncul firii,

să sădeşti la oameni

gândul mântuirii.

 

Bucură-te , Mirul

cel cu bun miros,

ce-ai primit mireasma

Pruncului Hristos;

 

Mulţumim, Măicuţă,

că din mirul tău,

Tu împarţi acelor

ce Ţi-l cer mereu;

 

Te rugăm, fierbinte,

să ne-ajuţi pe noi,

ca să nu dăm cerul

pe praf şi noroi.

 

Bucură-te  Scară,

care urci în grabă,

lacrima din ochii

celui ce se roagă;

 

Mulţumim, Măicuţă,

mulţumim frumos, 

că duci ruga noastră

Domnului Hristos;

 

Te rugăm, fierbinte,

ca să-nalţi la ceruri

şi de-acum 'nainte

ale noastre cereri.

 

 

Bucură-te , Doamnă,

care-ai fost aleasă

pe pământ şi-n ceruri

ca Împărăteasă;

 

Mulţumim, Măicuţă,

că din multe valuri,

ne-ai salvat cu ruga

şi ne-ai scos la maluri;

 

Te rugăm, fierbinte,

ca să faci, Fecioară,

ce e val, ca valul,

repede să piară.

 

Bucură-te, tronul

Domnului cel Sfânt,

ce eşti înălţată

azi, de pe pământ;

 

Mulţumim că vrei

să ne vezi în rai

şi pe toţi urcaţi

în cerescul trai;

 

Roagă-te, îţi cerem,

pentru lumea toată,

căci tu eşti nădejdea,

Maică preacurată;

 

Bucură-te,-aleasa

Tatălui Ceresc,

care n-a uitat

neamul omenesc;

 

Mulţumim, Măicuţă,

fiindcă Tatăl Sfânt

a găsit în tine

vas curat şi blând;

 

Te rugăm, Măicuţă,

fă-ne tu în stare

ca să fim şi noi

vase de onoare;

 

 

Bucură-te,-ţi zicem

Ţie, cu dreptate,

căci te fericesc

neamurile toate;

 

Mulţumim fierbinte,

dulce rugătoare,

că-ţi iubeşti copiii

ce trăiesc sub soare;

 

Te rugăm, ai milă

de cei ce te cheamă,

ce n-au cunoscut

dragostea de mamă;

 

Bucură-te,-ţi zic

glasuri de popoare,

că eşti lumii scut

şi mijlocitoare;

 

Mulţumim Măicuţă,

că tu nu ne laşi

pradă preauşoară

celor ce-s vrăjmaşi;

 

Te rugăm: fii nouă,

Maică rugătoare,

şi de-aici 'nainte

pavăză preatare;

 

Bucură-te, Maică,

viţă-mpărătească,

vrednică să vezi

slava cea cerească;

 

Mulţumim Măicuţă

că te străduieşti,

ca şi pe creştini

să-i învredniceşti;

 

Te rugăm, pe Tine,

unică speranţă,

ca să ne salvezi,

Maică, la instanţă;

 

 

Bucură-te, Maică,

ce eşti plină, toată,

de cerescul har

şi eşti preacurată;

 

Mulţumim Măicuţă,

că ai fost smerită

şi pentru salvarea

neamului, menită;

 

Azi te roagă, Maică,

neamurile toate

pentru fericire,

pace şi dreptate.

 

Bucură-te, lună,

foc prealuminos,

ce-ai primit lumina

Soarelui Hristos;

 

Mulţumim Măicuţă,

că a ta lumină

luminează astăzi

celor din grădină;

 

Te rugăm, ajută-i,

Maică, pe creştini,

ca-n ortodoxie

toţi să fim lumini !

 

 

Bucură-te-ţi zicem,

Mamă iubitoare,

căci ortodoxiei

eşti apărătoare;

 

Mulţumim, Măicuţă,

că ne-ai apărat

de vrăjmaşi, pe care,

Tu i-ai ruşinat;

 

Noi, cu Tine, Maică

vrem mereu să fim:

şi acum şi-n vecii

vecilor. Amin.

 

 

 

COPILAŞII MEI !

 

 

Eu sunt mama voastră !

Să mă ascultaţi !

Ţineţi calea dreaptă

Şi uniţi să staţi !

 

Vreau şi pot s-ajut

Pe tot neamul meu,

Căci am mare har

De la Dumnezeu

 

 

Eu sunt mama voastră,

Copilaşi iubiţi !

Glasul ce vă chamă

Toţi îl auziţi ?

 

Să daţi la o parte

Zgomotul lumesc

Ca să mi-auziţi

Glasul părintesc.

 

Când voi vă rugaţi

Ca să vă ajut

Iute-alerg la Fiul

Pentru ce-aţi cerut.

 

Dacă cereţi bune,

Le aveţi pe ele,

Dar câteodată…

Cereţi lucruri rele.

 

Care dintre voi

M-a chemat cu dor,

Iar eu nu i-am dat

Iute, ajutor ?

 

Dar aş vrea, copii,

Să strigaţi mai tare,

Să vă simt iubirea,

Căci ştiu ce vă doare.

 

 

Rugăciunea voastră

Merge foarte iute.

Ţine uneori

Câteva minute.

 

Pentru voi, copii,

Eu stau zi şi noapte

Numai în genunchi,

Lăcrimând cât şapte.

 

Voi de ce copii

Nu vă mai rugaţi ?

Nu-nţeleg, pe cine

Sunteţi supăraţi ?

 

Degetele voastre

Le-ndemnaţi la luptă,

Nu lăsaţi jos "arcul",

Căci e luptă cruntă.

 

Spuneţi-mi copii,

Cine vă reţine

Ca să nu vorbiţi

Cât mai des cu mine ?

 

Nu mă ocoliţi !

Eu copii sunt poarta

Pentru cei ce vor

Să îşi schimbe soarta !

 

 

Mulţi mă fericiţi,

Mulţi mă lăudaţi,

Prin cântări duioase

Mulţi mă veneraţi.

 

Dar aş vrea, mai mult,

Prea iubiţi soldaţi,

Şi prin comportare

Să mă veneraţi.

 

Nimeni împotriva

Celor ce-s smeriţi

N-are cum să stea,

Fii mei iubiţi.

 

Însă celor mândri

Chiar şi Dumnezeu

Le stă împotrivă,

Şi va sta mereu.

 

Şi-n icoane plâng,

Şi oriunde, eu,

Plâng şi lăcrimez

Pentru neamul meu.

 

Fiindcă vă iubesc,

Coplilaşi voinici,

Mult mă străduiesc

Să v-aduc aici

 

 

Sunt mereu prezentă

În căsuţa voastră

Căci icoana-mi este

Către voi fereastră.

 

Şi de-aici îi văd,

Cum e şi firesc,

Pe cei ce au râvnă

Şi se ostenesc.

 

Dragostea, copii,

Pentru toţi să fie,

Pe cărarea sfântă,

Dârză temelie.

 

Temelia asta

Nu se surpă-n veci.

Ea să încălzească,

Inimile reci !

 

Eu sunt mama voastră !

Eu, de-aici din cer,

Tot ce-i de folos,

Vreau să vă ofer.

 

Nu vă leneviţi

Ca să mă chemaţi,

Căci, copii iubiţi,

O să regretaţi !

 

 

Sus, aici în cer,

Unde m-am mutat

E loc de odihnă,

Sfânt şi minunat.

 

Însă, deocamdată,

Nu mă odihnesc

Pân' n-aduc la cer

Neamul omenesc.

 

Ca o mamă bună,

Ţin pe braţ cu dor

Pe Cel ce e lumii

Scump Mântuitor.

 

Cum să nu răspundă

La iubirea mea

Cel ce e iubire,

Când îl rog ceva ?

 

Fiul meu iubit,

Varsă-ţi harul Tău

Peste cei ce sunt

Neam din neamul meu.

 

Iartă, iartă, iartă

Pe poporul Tău,

Pe acei ce-mi cheamă

Numele, mereu.

 

 

Fiul meu iubit

Să nu uiţi nicicând

Pe aceia care

Azi cu mine sunt

 

Adunaţi aici

Azi de ziua mea.

Ştiu că n-o refuzi

Pe măicuţa ta.

 

Fiul meu iubit,

Hai să stăm în casă

La acei ce n-au

Idolul pe masă !

 

Care, pentru Tine

Şi măicuţa ta,

Părăsit-au lumea

Cu ispita sa.

 

Fiul meu iubit,

Iarăşi îndrăznesc:

Nu-i uita pe cei

Care mă iubesc.

 

Nu uita pe cei

Care îţi cinstesc

Ziua ta, Iisuse,

Şi Te preamăresc.

 

 

Fiul meu iubit,

Azi e ziua mea

Şi aş vrea, Iisuse,

Să te rog ceva:

 

Scrie-n Cartea Vieţii

Pe aceşti creştini,

Care, printre fraţi,

Sunt mereu străini.

 

Niciodată, Doamne,

Nu mai refuzat

Când, pentru al meu

Neam, eu te-am rugat.

 

Scrie-n Cartea Vieţii

Pe cei ce mă cheamă,

Şi-mi cinstesc icoana

Şi mă strigă "Mamă !"

 

 

Laudă s-aduceţi

Toţi, Lui Dumnezeu

Şi să-L preamăriţi,

Precum fac şi eu.

 

Lui să ne-nchinăm

Şi să îl iubim

Şi acum şi-n vecii

Vecilor. Amin !

 

 

Înapoi la CUPRINS