Pagina:   1   2   3   4

 

CHEMĂRI DE SUFLET

LA PRAZNICUL ÎNVIERII DOMNULUI

  

Suflete iubit,

Florile Mă-mbie
Cu mirosul lor,
Păsările-Mi cântă
Adunate-n cor,

Îngerii-Mi dau slavă,
Azi, la Înviere.
Sufleţelul tău
Ce-o să îmi ofere ?

 

Suflete binecuvântat,

Ziua Învierii
Este la popoare
Zi de bucurie
Şi de sărbătoare.

Simţi, tu, bucurie
Cu adevărat,
Că Stăpânul lumii
Azi a înviat ?

Suflete înviat,

Ia priveşte-afară !
Totu-i înflorit.
Pentru Înviere
Toate s-au gătit.

Eşti tu ca natura
Astfel pregătit ?
Sfânta Înviere
Vrednic te-a găsit ?

Suflete dorit,

Mă iubeşti tu, sincer,
Cel mai mult pe Mine ?
Sau iubeşti cu foc
Altceva din lume ?

E acela gata
Ca să se jertfească,
Şi de dragul tău
Să se răstignească ?

 

Suflete nepieritor,

La Ierusalim,
La Mormântul Sfânt
Vă trimit o rază,
Vouă, pe Pământ.

Sfânta Mea Lumină
E o-ncredinţare
Că Ortodoxia
E mântuitoare.

Bobocelul Meu,

Tu eşti destinat,
Dar cu voia ta,
Să devii o floare
În grădina Mea.

Bobocelul Meu,
Când te hotărăşti
Ca să te deschizi
Şi să înfloreşti ?

Suflete rezervat,

Zumzetul de gâze,
Păsările-n cor
Cântă Învierea
Mea şi-a tuturor.

Cânţi şi tu cu ele ?
Vrei să le ţii trenă ?
Sau mai mult îţi place
Muzica modernă ?

 

Suflete valoros,

Ştiu că îţi plac mult
Florile şi zarea,
Cântecul de păsări,
Muntele şi marea.

Dar sunt numai umbra
Celor ce-s în cer;
Eu ceva mai nobil
Vreau să îţi ofer.

Suflete descumpănit,

Iată fluturaşul
Vesel cum mai zboară,
Anunţând grădina
Că e primăvară !

Ieri era un vierme
Gol şi nevoiaş,
Dar, având nădejde,
Azi e fluturaş.

Suflete liber,

Nu silesc pe nimeni;
Numai cine vrea
Să-Mi urmeze Mie
Pe cărarea Mea.

N-am să te forţez,
Dar nici nu te las,
Căci Mi-eşti tare drag
Şi mai e un ceas.

 

Suflete drag,

Picături de sânge
Multe am vărsat.
Pentru-ntreaga lume
Mult am sângerat.

Însă dintre-atâtea
Picături, creştine,
Una am vărsat-o
Sigur pentru tine.

Suflete răpit,

Vreau să urci mai des
În "Ierusalim"
Şi-n căntari divine
Să ne veselim.

Grija cea lumească
Să o laşi afară
Căci, de la o vreme,
Simt că te doboară.

Suflete aşteptat,

Eu, Duminica
O aştept mereu
Ca să te-ntâlnesc
În locaşul Meu.

Căci în rest ştiu bine
Că eşti ocupat
Şi n-ai timp de Mine,
Suflet aşteptat.

 

Suflete obosit,

La mironosiţe
Dac-ai să priveşti,
Ai să prinzi putere
Si-ai să biruieşti.

Ele nici o clipă
Nu M-au părăsit,
N-au zis că sunt slabe
Sau c-au obosit.

Suflete ales,

Ziua Învierii
Cu belşug să plouă
Şi să vă aducă
Multă PACE VOUĂ !

Pace pentru trup,
Pace pentru gând,
Pace pentru suflet,
Pace pe Pământ !

Suflete chemat,

Iarăşi strig: "Veniţi
Să luaţi lumină !"
Din lumina sfântă,
Din Lumina Lină.

Vino cu nădejde
Şi te luminează,
Căci am pregătită
Pentru tine-o rază.

 

Suflete timid,

Nu ştii că în rai
Primul om venit
Fost-a un tâlhar
Care s-a smerit ?

Eu, pe cel smerit,
Care se căieşte,
Nu-l voi da afară
Dacă Mă doreşte.

Suflete înspăimântat,

Nu te pedepsesc
Findcă ai greşit !
Căci doar pentru asta
Eu M-am răstignit.

Eu sunt supărat
Şi îi pedepsesc
Pe aceia care
Nu se pocăiesc.

Suflete înlăcrimat,

Dacă tu tot timpul
Fugi de suferinţă,
Fugi de răstignire
Şi de umilinţă,

Iată, Eu sunt gata
Să te-nlocuiesc
Şi a doua oară
Să Mă răstignesc.

 

Copilaşii Mei

Daţi-Mi ce-i frumos,
Ce aveţi mai bun:
Tinereţea voastră,
Nu apus de drum !

Copilaşi şi tineri !
Dacă Mă iubiţi,
Ca şi îngeraşii
O să fiţi slăviţi.

Suflete sclipitor,

Tu ştii că nimic
Necurat nu intră
În Împărăţia
Tatălui cea Sfântă.

Deci să te sileşti
Cât poţi tu de bine
Să te curăţeşti,
Ca să vii la Mine.

Suflete răspândit,

Te-am rugat ceva;
Nu era prea greu.
Dar M-ai refuzat;
Nu ştiai că-s Eu.

Nu mai cunoscut,
Dar am să mai vin;
Ori cu chip de frate,
Ori cu chip străin.

 

Suflete înzestrat,

De la tine, află
Că Eu am pretenţii:
Vreau mai multe fapte,
Nu vreu doar intenţii.

Mi-am pus darul Meu
Ca să poţi mai mult.
Fii mai hotărât
Şi fugi de tumult !

Suflete dojenit,

Care om nu-şi ceartă
Fiul când greşeşte ?
Asta se întâmplă
Fiindcă îl iubeşte.

Tot la fel şi Eu:
Vrând ca să vă iert,
Fiindcă vă iubesc,
Şi Eu vă mai cert.

Suflete înflăcărat,

Fiindcă în credinţă
Eşti ca o făclie,
Binecuvântată
Casa ta să fie !

Fii cu luare-aminte
Şi cu modestie;
Să nu-ţi stingă vântul
Flacăra cea vie !

 

Suflete nelămurit,

Eu sunt Creatorul
Celor ce sunt vii !
Să nu pot Eu oare
Să îi şi învii ?

Doar atât nu pot:
Să-Mi calc Legea Mea
Şi să-ţi dărui raiul
Fără voia ta.

Suflete destins,

Dac-ai înţelege
Ce înseamnă raiul,
Ţi-ai schimba în grabă
Cugetul şi traiul.

Nu-nţelegi mai mult,
Fiindcă mulţi vrăjmaşi
Ti-au slăbit credinţa,
Dar să nu te laşi !

Suflete îngăduitor,

Fiindcă astăzi este
Ziua Învierii,
Să iertăm din suflet,
Să dăm tot iertării.

Orice învrăjbire
Sau păcat de moarte
Are pe vrăjmaşul
Totdeauna-n spate.

 

Suflete credincios,

Va veni o vreme
Înfricoşătoare
Când vi se va cere,
Vouă, lepădare.

Dacă azi ţi-ar cere
A te lepăda,
Ca să scapi cu viaţă,
Ce răspuns ai da ?

Suflete harnic,

De vrei să Mă afli,
Mă găseşti în cer
Îmbrăcat în slavă
Şi-ntr-un sfânt mister.

Dar Mă mai găseşti
În orice azil,
În orice bolnav
Şi sărac umil.

Suflete milostiv,

Iată, lângă tine
E un sufleţel
Ce aşteaptă dornic
Să-l ajuţi niţel.

Dacă îl ajuţi
A se ridica,
Multe din păcate
Eu îţi voi ierta.

 

Suflete dotat,

Tu ai mulţi talanţi,
Dar să te smereşti,
Că-ţi pierzi osteneala
Dacă te mândreşti.

Pentru-aceste daruri
Nu te crede vrednic,
Ci să crezi mereu
Că eşti rob netrebnic.

Suflete încercat,

Dacă-n astă lume
Suferinţă n-ai,
Nu-ţi va fi deplină
Fericirea-n rai.

Toată suferinţa,
Tot al tău amar,
Toată sârguinţa,
Nu-ţi va fi-n zadar.

Suflete răscumpărat,

Sângele Meu Sfânt
Tot Mi L-am vărsat
Şi din gheara morţii
Te-am răscumpărat.

Eu nu-ţi cer creştine,
Ca să te jertfeşti
Tot la fel ca Mine,
Ci să Mă iubeşti.

 

Suflete iertător,

Eu, la răstignire,
Când am fost scuipat,
Am zis: "Tată, iartă-i,
Căci nu ştiu ce fac !"

Dacă faci la fel
Când vei fi scuipat,
Tu eşti fiul Meu
Cu adevărat.

Suflete scump,

Ori Te-am supărat
Cu ceva pe tine ?
Căci, tu, altădat'
Mai vorbeai cu Mine.

Cheamă-Mă, de astăzi,
Iar la tine-n casă
Şi să-Mi spui în rugă
Ce dureri te-apasă.

Suflete preţios,

La botez ţi-am dat
Haină de lumină.
Te-am făcut curat,
Fără nici o vină.

Ori ai fost prădat
Suflet preţios,
Căci Te văd pătat
Şi cam zdrenţăros.

 

Suflete plăcut,

Dragul Meu odor,
Scumpa Mea mireasă,
Te aştept cu dor
Sus în cer - Acasă.

Însă, de nu vrei,
N-am să te silesc,
Dar am să Te-aştept,
Fiindcă te iubesc.

Suflete deosebit,

L-am rugat pe Tatăl
Ca să-Mi dea mireasă,
Nu vreo cosânzeană
Sau vreo-mpărăteasă.

Te-am cerut pe tine,
O cenuşăreasă.
Tu Mă vrei pe Mine ?
Vrei să-Mi fii mireasă ?

Mireasa Mea,

Plin de frumuseţi
Mi-este Cerul Sfânt,
Dar Eu vreau mireasă
Doar de pe Pământ.

Tu eşti cea aleasă,
Marea Mea iubire,
Ca să-Mi fii mireasă,
Iar Eu, ţie, Mire.

 

Suflete înmiresmat,

Dac-ai şti ce mult
Te iubesc creştine !
Chiar de-s răstignit
Iar şi iar de tine.

Pentru tine-s gata
Iar să Mă jertfesc,
Fiindcă sunt iubire,
Fiindcă te iubesc !

Suflete neputincios,

Vezi cât eşti de slab
Şi neputincios,
Cât îţi pare drumul
De anevoios ?

Dacă-Mi dai voinţă,
O să iei putere
Şi-am să-ţi dau şi aripi
Şi tot ce-Mi vei cere !

Copilaşul Meu,

După orice iarnă
Vine primăvară,
După orice noapte
Ziua vine iară.

După suferinţa
Şi oftatul tău,
Vine bucuria,
Copilaşul Meu !

 

Suflete nedesăvârşit,

Fiindcă eşti, copile,
Nedesăvârşit,
Eşti câteodată
Cam nelămurit.

Tainele divine,
E cu neputinţă
Ca să le pătrunzi
Fără de credinţă.

Suflete cucernic,

După cât lucrezi,
După cât iubeşti,
După cât oferi,
Tot atât primeşti.

Dacă vrei mai multe
Daruri să primeşti,
Caută-n tot timpul
Să te depăşeşti.

Suflete gingaş,

Când vei dezbrăca
Trupul de pământ,
Ai să zbori spre ceruri
Ca un înger sfânt.

Însă, până când
Vei zbura spre Mine,
Tu să-Ţi îngrijeşti
Îngerul din tine.

 

Suflete bogat,

Tu ai două case:
Una pe Pământ,
Unde stai acuma,
Şi-alta-n Cerul Sfânt.

Una dintre ele
Este îngrijită,
Dar cealaltă casă
E cam părăsită.

Suflete conciliant,

La vrăjmaşul tău
Mergi cu gânduri bune !
Dacă poţi, cu daruri
Şi cu rugăciune.

Şi-ai să vezi minune:
Cel ieşit din fire
O să-şi schimbe ura,
Sigur, în iubire.

Suflete dezorientat,

Unde vrei s-ajungi ?
Care-i scopul tău ?
Care-ţi este ţinta,
Copilaşul Meu ?

Drumul tău de-acuma
Duce către Mine ?
Dacă nu, e rău,
Dacă da, e bine.

 

Suflete atenţionat,

Unii o-ncep frumos
Şi-o încheie rău,
Alţii-o-ncheie bine,
Chiar de-au mers mai greu.

Copilaşul Meu,
Fii atent la tine;
Să începi frumos
Şi să termini bine !

  Copilul Meu,

Sufleţelul tău
E o floare-aleasă.
Când va creşte mare,
Am s-o iau acasă.

Tu s-o îngrijeşti
Să nu se usuce,
Căci, aşa, acasă
N-o mai pot aduce.

Suflete hoinar,

Viaţa asta este
Timp de pregătire
Pentru întâlnirea
Cu Cerescul Mire.

Pildă să îţi fie
Cei ce se frământă
Şi se ostenesc
Pentru Nunta Sfântă.

 

Suflete sfios,

Iarăşi ai venit,
Iarăşi te-am primit
Când cu trupul Meu
Te-ai împărtăşit.

Însă tu ştii bine
Dorul Meu fierbinte:
Nu Mă înşela
Ca mai înainte !

Suflete mare,

Mare-ţi e iubirea,
Mare-ţi e credinţa,
Mare să îţi fie,
Insă şi căinţa.

De la calea dreaptă
Să nu te abaţi
Şi să stai în ceata
Fiilor curaţi.

Suflete cuvios,

Nu râvni la "zmeii"
Care au de toate,
Au belşug în casă,
Pace, sănătate.

Căci în foc se pierde,
Tot ce au acuma,
Însă tu ai raiul
Pentru totdeauna.

 

Suflete curajos,

Drumul sfânt şi drept
Celui rău nu-i place;
De-aia-ţi pune piedici
Şi nu afli pace.

Toate-n jurul tău
Când vor merge strună,
Află că te are
Cu ceva la mână.

Suflete împovărat,

Nu-ţi convine crucea
Ce o porţi acum ?
Vrei ca să o schimbi
La final de drum ?

Eu o schimb, de vrei,
Căci am mai uşoare,
Însă crucea asta
E mântuitoare.

Suflete silitor,

N-am zis niciodată
Ca să nu munceşti,
Însă nu uita
Cele sufleteşti !

Ca să fii cu fraţii
Rugători, în rând,
Chiar şi când munceşti
Să te rogi în gând !

 

Suflete datornic,

În zadar Mi-a fost
Jertfa de pe cruce
Dacă mulţi la iad
Lesne se vor duce.

În zadar, copile,
Eu M-am răstignit,
De nu-Mi simţi iubirea
Ce M-a ţintuit.

Suflete harismatic,

Tot ce am creat,
Toate-s bune foarte !
Toate sunt frumoase
Şi înmiresmate !

Însă, dintre toate,
Eu doresc mereu
Ca să-Mi dai mireasma
Sufletului tău.

Suflete ascultător,

Iată care este
Ascultarea ta:
Tu să fii exemplu
În grădina Mea !

Mulţi privesc la tine;
Să nu îi sminteşti,
Ci, ca un părinte,
Să îi întăreşti !

 

Suflete privilegiat,

Am un dar frumos !
Vreau să ţi-l ofer
Ca s-aduci cu el
Suflete la cer.

Însă, pentru asta,
Trebuie îndată
Ca să îţi impui
Viaţă mai curată.

Suflete sârguincios,

Un bolnav din lume,
Un copil de-al Meu,
Ar avea nevoie
De-ajutorul tău.

Să ei alifie
Şi balsam cu tine,
Iară pentru restul
Lasă-Mă pe Mine !

Suflete ocupat,

Dac-ai fi lucrat
După darul Meu,
Mulţi s-ar fi salvat
Prin cuvântul tău.

Încă mai ai timp
Să-nmulţeşti talantul,
Altfel o să-l iau
Şi-am să-l dau la altul.

 

Suflete nehotărât,

Cât ai să regreţi
Timpul cel pierdut
Ce puteai cu fapte
Să îl fi umplut !

De te-ai hotărât,
Caută mai iute
Să recuperezi
Clipele pierdute !

Suflete vesel,

Cam cât poţi să ţii
Fără nepăsare
Degeţelul tău
La o lumânare?

Dacă nu rezişti
Nici măcar o clipă,
Tu la focul veşnic
Să gândeşti cu frică.

Suflete hazliu,

Dacă s-ar întoarce
Înapoi în lume
Unul ce-a plecat,
N-ar mai sta de glume.

N-ar mai sta pe gânduri
Şi nepăsător,
Ci ar fi, te-asigur,
Primul lucrător.

 

Suflete necăjit,

Eu sunt Creatorul
A tot Universul
Şi cunosc la toate
Numărul şi mersul.

Tot ce ţi se-ntâmplă
E cu ştirea Mea
Şi îngădui totul
Spre salvarea ta.

Suflete roditor,

De ce crezi c-am dat
Pilda cu smochinul ?
Ca să ia aminte,
De ea, tot creştinul.

Tu eşti, ca să ştii,
Un smochin ales
Şi vreau de la tine
Roade cât mai des.

Suflete vanitos,

Eu, Biruitorul
Şi Stăpân a toate,
Te-am ferit de-atâtea
Rele şi păcate.

Tu să fii smerit !
Să nu crezi cumva
Că ai biruit
Cu puterea ta.

 

Suflete ispitit,

Patima pe care
Stiu că n-o iubeşti
N-o să plece dacă
Nu o spovedeşti.

Ca să scapi de ea,
Trebuie voinţă !
Şi am să te-ajut,
Dacă-i neputinţă.

Suflete ostenitor,

Ca să urci un munte,
Trebuie silinţă,
Multă osteneală,
Ani de nevoinţă.

Cu cât urci mai mult,
Straşnică-i vederea !
Însă de aluneci,
Groaznică-i căderea.

Suflete zelos,

Ca samarineanca,
Vino la fântână !
Şi-ai să afli apă
Limpede şi bună.

Du-te în cetate,
Apoi şi la fraţi,
Şi le dă să soarbă,
Căci sunt însetaţi !

 

Suflete curios,

Nu mai ispiti
Tainele divine,
Că-i cu neputinţă
Asta pentru tine !

Marea nu încape
Toată-ntr-un ulcior,
Nici divinitatea
Într-un căpuşor.

Suflete împietrit,

Pleacă des la Domnul
Câte-un frăţior,
Însă tu stai rece
Şi nepăsător.

Dacă-ţi mai amân
Clipa de plecare,
Îmi vei arăta
De ce eşti în stare ?

Suflete apropiat,

Ori de câte ori
Eşti scârbit şi trist,
Să-Mi citeşti cu râvnă
Imnul Acatist.

Şi-am să te ajut
Dup-a ta credinţă,
Dup-a ta iubire,
După nevoinţă.

 

Suflete zdruncinat,

Iarăşi nu-ţi dă pace
Fiica ticăloasă,
Cea din Babilon
(Mintea păcătoasă).

Pruncii ei de Piatră
Să-i loveşti nespus
(Zicând rugăciunea
Domnului Iisus).

Suflete iubitor,

Iată mor pe cruce
Pentru-al Meu popor,
Însă omul este
Tot nepăsător.

De eşti lângă Mine,
Azi, când simt durere,
Vei fi langă Mine
Şi la Înviere.

Suflete necumpătat,

"Vinul veseleşte
Inima oricui",
Zice într-un psalm,
Cel cunosc destui.

Vin înseamnă, însă,
Dragostea curată
Şi nu veselia
Celor ce se-mbată.

 

Suflete frământat,

O problemă, iată,
Mintea îţi frământă;
Care nu-ţi dă pace
Şi te înfierbântă.

De citeşti Psaltirea
Fără a-nceta,
Vei găsi răspunsul
La-ntrebarea ta.

Suflete bun,

Eu M-am răstignit
Doar de dragul tău
Ca să-ţi dărui raiul,
Copilaşul Meu.

Nu vreau ca şi tu
Să te răstigneşti,
Ci vreau doar atât:
Mult să mă iubeşti

Suflete binevoitor,

Vin şi anul ăsta
Să vă vizitez
Şi, cu bucurie,
Să vă-mbrăţişez.

Am o rugăminte,
Fii Mei iubiţi:
Poate anul ăsta
Nu Mă răstigniţi !

 

Suflete creat din iubire,

V-am creat, să ştiţi,
Nu ca să vă pierd,
Ci să vă alint
Şi să vă dezmierd.

Fiindcă vă iubesc,
Ca să vă salvez,
Vin umil să mor
Şi-apoi să-nviez.

Suflete important,

Duminica este
Praznicul cel sfânt,
Când am înviat
Falnic din mormânt.

Dacă vrei mai lesne
Ca să te ascult,
Se cuvine, deci,
S-o păzeşti mai mult.

Suflete nemulţumit,

Am răbdat ocara
Lumii cu iubire
Şi-am răbdat, pe urmă,
Chiar şi răstignire.

Cel ce nu iubeşte
Şi nu e smerit
N-are nici răbdare
Şi-i nemulţumit.

 

Suflete cugetător,

Cauţi adevărul
În această lume ?
Tu nu vezi că astăzi
Nimeni nu ţi-l spune ?

Eu sunt Adevărul !
Aşadar, creştine,
Ca să îl găseşti,
Află-Mă pe Mine.

Suflete călător,

Nu e altă cale,
Nu e nici alt drum
Care este demn
De urmat acum.

Numai Eu sunt Calea
Cea adevărată,
Care se cuvine
S-o urmezi îndată.

Suflete rătăcit,

Vrei să ne-ntâlnim
Iar la rugăciune,
În parfum de smirnă
Şi trăiri divine ?

Şi să-Mi spui în şoaptă,
Ca în vremi apuse:
"Mi-este dor de Tine,
Bunul meu Iisuse !"

 

Suflete discret,

Astăzi vin din nou
Şi la uşă-ţi bat,
Însă iarăşi este
Totul încuiat.

Cum pot Eu să intru ?
Cheia e la tine.
Dacă-Mi vei deschide,
Vei cina cu Mine.

Suflete înăbuşit,

Iată, vin şi suflu
În cenuşă iar.
Sper să mai găsesc
O scânteie-n jar.

Dar să nu mai laşi
Focul să se stingă,
Fiindcă rar găseşti
Om să ţi-l aprindă !

Suflete nedreptăţit,

Te gândeşti că iar
Eşti nedreptăţit
Şi că pe nedrept
Unii te-au jignit.

Dumnezeu e drept.
El a-ngăduit,
Căci şi tu pe alţii
I-ai nedreptăţit.

 

Suflete miluit,

Când, la Judecată,
Se va întreba
De-ai avut tu milă,
Ce răspuns vei da?

Dacă n-ai o pâine,
Fii mai afectiv !
Mângâie durerea,
Fii mai milostiv !

Suflete înţelept,

Pace şi dreptate
Nu ai să găseşti.
Însă, câte una,
Le mai întâlneşti.

Între cele două,
Dac-ar fi s-alegi,
Tu alege pacea
Care n-are legi.

Suflete îndurerat,

Fericit i-acela
Care plânge-acum,
Căci nu va mai plânge
La sfârşit de drum.

Din suspinul lui
Şi din lăcrămioare
Am să-i fac şiraguri
De mărgăritare.

 

Suflete stăruitor,

Tot ce Îmi vei cere,
Şi Mă vei ruga,
Totul cu iubire
Iute vei afla.

Dar ceva vreau, totuşi,
Să te rog pe tine:
Cere-n rugă lucruri
Vrednice de Mine.

Suflete binecredincios,

De vei ţine pasul
Cu Ortodoxia,
Mare-ţi va fi plata,
Mare bucuria !

Căci credinţa voastră
E mântuitoare.
Nu-i strica prestigiul,
N-o lovi-n onoare.

Suflete aglomerat,

Dimineaţa, ruga
Este de argint,
Noaptea e de aur,
Seara de pamânt.

Eu pe toate trei,
Află, că le-ascult,
Însă, tu pe care
Mi-o oferi mai mult ?

 

Suflete neprihănit,

Nici un spor în casă
Tu nu vei avea,
Fără osteneala
De a te ruga.

Caută că afli,
Cere şi-ţi voi da,
Bate cu credinţă
Şi-ţi voi descuia !

Suflete vindecat,

Iată, "desfrânata"
Joacă şi huleşte
La creştin pe masă
Şi el o priveşte.

N-o primi în casă,
Căci te întinează
Şi pe Duhul Sfânt
Mult îl întristează !

Pagina:   1   2   3   4