Pagina 1         Pagina 2        Pagina 3

 

BUCHEŢEL DE GHICITORI PENTRU CEI CUNOSCĂTORI

 

G. SFINŢII APOSTOLI

Ghicitoarea G1

De trei ori s-a lepădat
De Stăpânul lui legat,
Dar, prin lacrimi de căinţă,
A-ntrecut orice voinţă.

Ghicitoarea G2

Pe români i-a creştinat
Cel ce e întâi chemat.
El, în Sciţia Minor,
A grăit românilor.

Ghicitoarea G3

E apostolul numit:
"Ucenicul cel iubit",
Ce-a urmat cu îndrăznire
Pe Iisus la răstignire.

Raspunsul

Raspunsul

Raspunsul

Ghicitoarea G4

Este frate cu Ioan
Şi aprins de sfânt elan.
E un vrednic văzător
Al luminii pe Tabor.

Ghicitoarea G5

Pe Bartolomeu l-a dus
Ca să-L vadă pe Iisus.
În Ierapole sfârşeşte,
Răposând muceniceşte.

Ghicitoarea G6

El a propovăduit
Pe Iisus Cel răstignit
În Armenia cea Mare,
Unde pironit, el, moare.

Raspunsul

Raspunsul

Raspunsul

Ghicitoarea G7

Nu a fost necredincios
Că a înviat Hristos,
Ci puţin s-a îndoit,
Până ce l-a pipăit.

Ghicitoarea G8

A fost vameş, prozaist
Şi, apoi, evanghelist.
El în Etiopia
Şi-a-mplinit lucrarea sa.

Ghicitoarea G9

Este fiul lui Alfeu
Şi-al credinţei corifeu.
E pe drept să se numească:
"Sămânţă dumnezeiască".

Raspunsul

Raspunsul

Raspunsul

Ghicitoarea G10

Ruda Domnului numit,
Este cel ce a murit
Spânzurat şi săgetat
În cetatea Ararat.

Ghicitoarea G11

Pe el l-a numit poporul
Ca fiind şi "râvnitorul".
Este mirele din Cana
Şi vrăjmaşul lui satana.

Ghicitoarea G12

A lui Iuda vânzătorul
El e înlocuitorul.
Pe el sorţii au căzut,
Fiindcă Dumnezeu l-a vrut.

Raspunsul

Raspunsul

Raspunsul

Ghicitoarea G13

Pe-a Damascului cărare
Lui i s-a făcut chemare.
Mai întâi prigonitor,
Iar pe urmă hristofor.
 

Raspunsul

H. SFINŢENIILE BISERICII

Ghicitoarea H1

Untdelemn sfinţit, pe care,
Îl prepară-n Joia Mare
Un sobor de-arhierei.
Ştii tu ce-i acest ulei ?

Ghicitoarea H2

Pâinea binecuvântată,
(Pentru Maica Preacurată)
Şi pe care o primim
După ce ne miruim.

Ghicitoarea H3

Apă celor demni menită,
La sfeştanie sfinţită.
Zilnic o putem lua,
Dar întâi anafora.

Raspunsul

Raspunsul

Raspunsul

Ghicitoarea H4

Este apa cea sfinţită
Şi de preoţi dăruită
Celor care ajunează,
Sau postesc (la Bobotează).

Ghicitoarea H5

E mireasmă dar şi ceaţă
De o vrednică dulceaţă,
Ce-i alungă pe vrăjmaşi.
Ce mireasmă-i, copilaşi ?

Ghicitoarea H6

Este pânza cea sfinţită
Şi de preoţi împărţită,
Când se (re)sfinţesc biserici,
De episcop şi de clerici.

Raspunsul

Raspunsul

Raspunsul

I. OBIECTE DE CULT

Ghicitoarea I1

Nu vorbeşte, nu se plimbă,
Însă când e tras de limbă,
Zgomotos şi fără teamă
La biserică ne cheamă.

Ghicitoarea I2

O corabie cu daruri,
Ce pluteşte printre valuri.
Cine stă în ea, nu moare,
Cine nu, la închisoare.

Ghicitoarea I3

Stă mereu lângă icoane,
Iar atunci când îi e "foame",
Se hrăneşte din bărdac
Cu ulei şi cu bumbac.

Raspunsul

Raspunsul

Raspunsul

Ghicitoarea I4

Este dreaptă şi senină
Şi în cap are lumină.
Pentru ce înfăptuieşte,
Totdeauna se jertfeşte.

Ghicitoarea I5

Ea ne-aduce-n casă sfinţii,
Fiindcă e fereastră minţii.
Pentru lumea vinovată,
Ea mai plânge câteodată.

Ghicitoarea I6

Ghicitoare foarte simplă:
Amândouă sunt pe tâmplă.
Una-n nord şi alta-n sud.
Ia să-mi spuneţi ! Vreau s-aud !

Raspunsul

Raspunsul

Raspunsul

Ghicitoarea I7

O perdea care se plimbă
Şi acoperă la slujbă
Uşile împărăteşti.
Ce răspuns îmi dăruieşti ?

Ghicitoarea I8

Ce-i aceasta, dragii mei ?
Vas sfinţit, cu clopoţei,
Cu jeratec şi tămâie.
(Are soră pe căţuie).

Ghicitoarea I9

E o preafrumoasă tâmplă
Care nu-i deloc căruntă.
În biserică e-n frunte
Şi în spate taine-ascunde.

Raspunsul

Raspunsul

Raspunsul

Ghicitoarea I10

De la slujbă, spun cinstit,
Niciodată n-a lipsit
Şi deşi-i mereu bătută,
Dar de-a colo nu se mută.

Ghicitoarea I11

Poartă sfântă şi domnească
Unde o mireasă-aşteaptă,
Cu credinţă şi iubire,
Pe al său Stăpân şi Mire.

Ghicitoarea I12

O biserică micuţă
Şade-ntr-o bisericuţă,
Iar în ea un Mire drag,
Pentru cei ce-aşteaptă-n prag.

Raspunsul

Raspunsul

Raspunsul

Ghicitoarea I13

Locul cel de răsărit
Al bisericii, numit
"Sfânta Sfintelor", în care
Se petrece-o taină mare.

Ghicitoarea I14

Chiar de este aurit
Şi frumos împodobit,
Dacă n-are lumânare,
Nici o importanţă n-are.

Ghicitoarea I15

Este semnul cel mai drag
Şi-al creştinătăţii steag.
(Va apare, spun profeţii,
Înaintea Judecăţii)

Raspunsul

Raspunsul

Raspunsul

Ghicitoarea I16

Masa asta se măreşte
Când părintele citeşte
Pe solee, cu glas blând,
Evanghelia de rând.

Ghicitoarea I17

Un buchet de sfeşnice
Pentru lucruri vrednice.
Cu trei lanţuri e legat
Şi e straşnic acrobat.

Ghicitoarea I18

Ca doi mândri împăraţi
Sunt cu ele-ncoronaţi,
Când soborul glăsuieşte
"Isaie dănţuieşte".

Raspunsul

Raspunsul

Raspunsul

Ghicitoarea I19

Un dreptunghi cu moaşte-n plasă
Care stă pe Sfânta Masă.
Fără el, nicicând, se ştie,
Nu se face Liturghie.

Ghicitoarea I20

Nu-i o cupă oarecare,
Ci-i un vas sfinţit în care
Preotul, în sfinte straie,
Unui prunc îi face "baie".

Ghicitoarea I21

E-n biserici la intrare
Şi oferă spre vânzare:
Cărţi, tămâie, iconiţe
Lumânări şi căndeluţe.

Raspunsul

Raspunsul

Raspunsul

J. DIN VIAŢA MONAHALĂ

Ghicitoarea J1

În pădure locuieşte,
Din pădure se hrăneşte,
Doar cu ruga se-ncălzeşte
Şi cu nimeni nu vorbeşte.

Ghicitoarea J2

E supunere totală,
Într-o obşte monahală,
De părintele cutare,
Sau de cine e mai mare.

Ghicitoarea J3

E un tată cu mulţi fii,
(Pot fi sute şi chiar mii)
Ce cu râvnă îi hrăneşte,
Însă numai sufleteşte.

Raspunsul

Raspunsul

Raspunsul

Ghicitoarea J4

Nume dat cu mult onor,
Unui sfânt vindecător,
Peste care Dumnezeu
Îşi revarsă harul Său.

Ghicitoarea J5

Pentru dânsul, ascultarea
E aprovizionarea,
Exclusiv alimentară,
Pentru obştea monahală.

Ghicitoarea J6

Este cel ce îi primeşte
Şi în obşte-i odihneşte
Cu iubire pe creştini,
Pe turişti şi pelerini.

Raspunsul

Raspunsul

Raspunsul

Ghicitoarea J7

Se-ngrijeşte-n mod expres
De al slujbelor bun mers:
De tipic, de rânduială,
De a lor chiverniseală.

Ghicitoarea J8

E contabilul ce are
O sporită ascultare:
E de obşte responsabil,
Cum e orişice contabil.

Ghicitoarea J9

El de bani se îngrijeşte:
Încasează şi plăteşte,
Însă nu-i deloc robit
De iubirea de argint.

Raspunsul

Raspunsul

Raspunsul

Ghicitoarea J10

E o dulce cămăruţă
(Parc-ar fi bisericuţă).
În ea lucră şi se roagă
Un călugăr, ziua-ntreagă.

Ghicitoarea J11

El conduce cu iubire
Un sobor în mânăstire.
I se spune şi egumen
Şi lui, toţi să ne supunem.

Ghicitoarea J12

Un călugăresc veşmânt,
Ce e lung pân' la pământ.
Este negru, larg în spate,
Şi cu mâneci evazate.

Raspunsul

Raspunsul

Raspunsul

Ghicitoarea J13

E un nume, un cuvânt
Ce-L descrie pe Cel Sfânt:
"Domnul oştilor cereşti".
Ai putea să-l tălmăceşti ?
 

Raspunsul

Pagina 1         Pagina 2        Pagina 3