Pagina 1        Pagina 2       Pagina 3

 

BUCHEŢEL DE GHICITORI PENTRU CEI CUNOSCĂTORI

 

K. PRAZNICE ÎMPĂRĂTEŞTI

Ghicitoarea K1

După post îndelungat,
Praznic mare, luminat,
Când a iadului robie
S-a surpat pentru vecie.

Ghicitoarea K2

Praznic care, măi, copile,
Se serbează la opt zile
După ce Iisus se naşte.
Să vedem de-l vei cunoaşte ?

Ghicitoarea K3

Praznicul domnesc şi sfânt
Când creştinii pe pământ,
Laicii şi preoţimea,
Celebrează "Cincizecimea"

Raspunsul

Raspunsul

Raspunsul

Ghicitoarea K4

În această zi din an
Petru, Iacov şi Ioan
Văd pe-al lor ceresc Păstor
În lumină pe Tabor.

Ghicitoarea K5

Praznicul împărătesc
Despre care vă vorbesc,
Totdeauna pică joi,
Când serbăm şi pe eroi.

Ghicitoarea K6

În această zi, copii,
Moşu-aduce jucării.
Ăstui praznic sfânt, străbun,
I se spune şi "Crăciun".

Raspunsul

Raspunsul

Raspunsul

Ghicitoarea K7

Azi la templu, părinteşte,
Dreptul Simeon primeşte
Pe Pruncuţul Sfânt, Iisus,
Ce-i de Maica Sa adus.

Ghicitoarea K8

Ziua-n care la Iordan
Vine Domnul şi Ioan.
I se spune-n calendare
Şi "Divina arătare".

Ghicitoarea K9

De copii întâmpinat,
Domnul vieţii, aclamat,
Intră în Ierusalim
Pentru moarte, pe asin.

Raspunsul

Raspunsul

Raspunsul

Ghicitoarea K10

Azi e post şi mare praznic
Când se-nalţă sus şi falnic
Al creştinătăţii steag.
Să-l cinstiţi, copii, cu drag !

Ghicitoarea K11

"Bucură-te, mult, Marie,
Că har mare s-a dat ţie !",
A grăit, purtând un crin,
Gavriil, un sol divin.

Ghicitoarea K12

În noiembrie, cu dor,
Sus în templu, intră-n zbor
O pruncuţă minunată,
Din vechime aşteptată.

Raspunsul

Raspunsul

Raspunsul

Ghicitoarea K13

În septembrie, pe opt,
Când toţi strugurii s-au copt
Ne răsare viţa Vieţii,
Despre care-au scris profeţii.
Ghicitoarea K14

După două săptămâni
De post aspru, mulţi creştini,
Prăznuiesc cu întristare
A Măicuţei lor mutare.
 

Raspunsul

Raspunsul

L. SFINŢI DIN CALENDAR

Ghicitoarea L1

Sfânt ce este în popor
Cunoscut ca răbdător,
Care, groaznic ispitit,
Niciodată n-a cârtit.

Ghicitoarea L2

Sfânt ce pune în ghetuţe
Ursuleţi şi maşinuţe,
Dar mai pune, după uşă,
Uneori, şi-o nuieluşă.

Ghicitoarea L3

Sfânt de Dumnezeu iubit
Care-a fost la cer răpit.
El trimite nori şi ploaie
Peste câmpuri şi zăvoaie.

Raspunsul

Raspunsul

Raspunsul

Ghicitoarea L4

Mucenic vindecător,
Care,-n luna lui cuptor,
Cu speranţă e serbat,
De acei ce zac în pat.

Ghicitoarea L5

Sfânt ce este cunoscut
Ca izbăvitor de furt.
El pe hoţi îi urmăreşte
Şi de pagube fereşte.

Ghicitoarea L6

Sfânt trecut în calendar
Care, cu cerescul dar,
Pe copii îi ocroteşte
Şi pe mame le păzeşte.

Raspunsul

Raspunsul

Raspunsul

Ghicitoarea L7

Sfinţi ce sunt de mult folos
Sufletului credincios,
Ce ajută-n căsnicii
Dobândirii de copii.

Ghicitoarea L8

Primul sfânt în calendare,
Care e numit "cel Mare".
Prin moliftele-i vestite
Ne salvează din ispite.

Ghicitoarea L9

Sfânt ce-a fost un vrăjitor,
E acum izbăvitor
De maleficele străji,
De deochiuri şi de vrăji.

Raspunsul

Raspunsul

Raspunsul

Ghicitoarea L10

Mucenic neînfricat,
În aprilie serbat.
Purtător de biruinţă,
Ce ajută-n neputinţă.

Ghicitoarea L11

Doctori fără de arginţi,
De folos în rugăminţi,
În noiembrie serbaţi.
(Aceşti sfinţi erau şi fraţi)

Ghicitoarea L12

Mucenic ierarh ce are
În decembrie serbare.
Este doctor, cu dar mare,
Pentru necuvântătoare.

Raspunsul

Raspunsul

Raspunsul

Ghicitoarea L13

Sfântă muceniţă, care
E de boli vindecătoare.
De la Argeş, cu iubire,
Ea ne dă tămăduire.

Ghicitoarea L14

E sfânt mare, postitor,
Şi iubit mult de popor.
În Iordan l-a botezat
Pe al lumii Împărat.

Ghicitoarea L15

Sunt trei sfinţi, ce, separat,
Fiecare e serbat,
Dar mai sunt, la alt soroc,
Prăznuiţi, toţi, la un loc.

Raspunsul

Raspunsul

Raspunsul

Ghicitoarea L16

De-a sa mamă îndemnat,
El creştinilor le-a dat
Libertate, în regat.
(Este sfânt şi împărat)

Ghicitoarea L17

În aceeaşi zi din lună
Au primit câte-o cunună,
Doi apostoli, ce,-mpreună,
Sunt serbaţi cu voie bună.

Ghicitoarea L18

Sfânta noastră de la Iaşi,
Mama celor nevoiaşi,
Care-adună-ntregul neam
În octombrie, la hram.

Raspunsul

Raspunsul

Raspunsul

Ghicitoarea L19

Sfânt pe care îl găseşti
La Palat, în Bucureşti.
A lui moaşte fac minuni
Celor ce-s la suflet buni.
Ghicitoarea L20

De minuni e făcător
Cel ce-a fost la oi păstor.
E pictat, pentru-o pricină,
Cu o cărămidă-n mână.
 

Raspunsul

Raspunsul

M. PĂCATE... DIN PĂCATE

Ghicitoarea M1

Pentru bine, se-ntristează,
Fiindcă nu îl agreează.
Ea pe om îl chinuieşte
Când aproapele sporeşte.

Ghicitoarea M2

E păcatul ce îl are
Cel ce simte că e mare,
E păcatul ce-a făcut
Şi pe îngeri, de-au căzut.

Ghicitoarea M3

E avere şi strânsură
Fără rost, fără măsură.
O agoniseală mare
Pentru viaţa trecătoare.

Raspunsul

Raspunsul

Raspunsul

Ghicitoarea M4

E păcatul ce-i prieşte
Celui care nu munceşte.
El îndeamnă des pe om
La odihnă şi la somn.
Ghicitoarea M5

E păcatul cunoscut,
Ce se săvârşeşte-n trup.
El desparte căsnicii,
De rămân pe drum copii.

 Ghicitoarea M6

Este grea idolatrie,
Este mare lăcomie
Pentru cei ce-s doritori
De mulţi bani şi de comori.

Raspunsul

Raspunsul

Raspunsul

Ghicitoarea M7

Cel ce are-acest păcat
E întruna tulburat;
Urlă, sparge şi trânteşte,
Şi nimic nu-l mulţumeşte.
 

Raspunsul

N. CĂRŢI ŞI SLUJBE

Ghicitoarea N1

Are zeci de acatiste
Pentru sufleţele triste.
Dacă le citeşti cu dor,
De la sfinţi iei ajutor.

Ghicitoarea N2

Carte sfântă şi iubită,
"Cartea cărţilor" numită,
Care are componente,
Cele două testamente.

Ghicitoarea N3

Carte pentru rugăciune,
Care, sub coperţi, conţine
Imnuri şi cântări sublime,
Împărţite în catisme.

Raspunsul

Raspunsul

Raspunsul

Ghicitoarea N4

În ea afli lângă ceasuri
Rugile din zi şi glasuri.
Pentru Creangă, ca şcolar,
Ea a fost abecedar.

Ghicitoarea N5

Carte care se citeşte
Şi la lume tâlcuieşte
Evanghelia. (O zic
Dascălii la chinonic).

Ghicitoarea N6

Rânduieli de pomenire,
Ce se fac fără oprire
Pentru morţi, şi pentru vii.
(Patruzeci de Liturghii).

Raspunsul

Raspunsul

Raspunsul

Ghicitoarea N7

E o slujbă de slăvire
Şi un imn de mulţumire,
Închinat Lui Dumnezeu,
Pentru ajutorul său.

Ghicitoarea N8

Masa dragostei frăţeşti,
Masă ce o întâlneşti
La biserici, pe la hramuri,
Când se-adună multe neamuri.

Raspunsul

Raspunsul

Pagina 1        Pagina 2       Pagina 3