Pagina:   1   2   3   4   5   6   7   8   9

 

POSTFAȚĂ

Vrăjmașii Domnului Iisus Hristos și ai creștinilor au încercat pe parcursul veacurilor să distrugă dreapta credință, sau măcar să o altereze, pentru ai deruta pe creștini. La început au fost prigoanele, după aceea ereziile, schisma, sectarismul, inovațiile în biserică, preluarea unor manifestări păgânești și alte metode și mijloace adaptate condițiilor vremii. Ca și în vechime, și astăzi biserica dreptmăritoare este luptată, mai mult ca oricând, din toate direcțiile, atât din interior, cât și din exterior, de o sumedenie de anomalii și ispite. Un rol deosebit de vătămător îl au mijloacele de informare în masă: revistele, ziarele, radioul, televiziunea și internetul, care, prin unele programe și informații furnizate, sunt instrumente de slăbire a credinței noastre strămoșești. În general descoperirile științei sunt folosite în scop rău.

Pe primul loc în acest război declarat ortodoxiei este reclama publicitară. Și iată cum: reclama la mâncăruri delicioase hrănește lăcomia pântecelui, alungă postul. Și când ne gândim la înaintașii noștri, care presărau cenușa din cățuie peste mâncare, spre a nu fi prea gustoasă... Reclama la băuturi de tot felul conduce treptat la beție și de la beție o sumedenie de păcate. Reclama la fumat este nu numai tristă, dar și amuzantă. Ea ocupă, în imagini ispititoare, tot spațiul publicitar, iar undeva jos, aproape neobservabil, e scris cu mult vicleșug: “Fumatul dăunează grav sănătății”. La fel de trist și amuzant este și avertismentul care apare înaintea vizionării unor filme de groază, de violență sau pornografice prin care se interzice vizionarea acestora de către tinerii sub o anumită vârstă. Aproape orice reclamă este însoțită și de imaginea unei femei atrăgătoare, sumar îmbrăcată, sau de gesturi care îndeamnă la desfrânare. Emisiunile cu jocuri de noroc și alte posibilități de a câștiga ușor banul, îndeamnă la lene și iubire de argint. Reclama care se face luxului îndeamnă la mândrie. Filmele de violență îndeamnă la ucidere, răutate, răzbunare. Prezentarea exagerată a unor evenimente tragice: accidente, explozii, calamități, produce stări de teamă, de panică. Desenele animate cu monștri și alte dihănii produc groază și afectează psihicul copilașilor. Mulți tineri ajung să îndrăgească, să aibă ca idol, câte un personaj negativ, cu viață imorală din filmele vizionate. Prezentarea vieții private a unor persoane conduce la clevetirea și osândirea aproapelui. Se publică întâmplări, evenimente neplăcute în care sunt implicați unii preoți pentru derutarea poporului, pentru a nu mai asculta poporul de cler, de urmașii apostolilor, ci, dimpotrivă, ai ocoli, ai judeca.

Internetul de asemenea este folosit în scopuri anticreștine.

Și arta este folosită pentru descreștinarea poporului. Unele picturi, sculpturi, poezii și cântece îndeamnă la păcate: la beție, la desfrânare, neascultare.

La toate acestea trebuie adăugate și pierderea timpului, oboseala ce apare prin efortul de a vedea și a auzi atâtea informații păcătoase sau nefolositoare, uneori la ore târzii.

Datorită acestei stări de lucruri vedem astăzi lucruri ciudate, străine de tradițiile și specificul nostru național: confuzie între dragoste și desfrânare; acceptarea unor păcate de care moșii și strămoșii noștri nici măcar n-au auzit (sodomia, gomoria); drogurile în școli; la Crăciun plugarii nu mai pocnesc din bici, ci folosec pocnitori și tunuri; în noaptea de Paști tineretul merge în cimitire, în loc să stea la slujba Invierii; unii văd Sfânta Liturghie la televizor, în loc să o “trăiască” în biserică; tinerii nu se mai cunună religios, iar dacă se cunună, o fac după botezul copiilor; nunțile și botezurile au ajuns niște afaceri, unde, uneori, nașii sunt necununați sau n-au auzit de “Crez”. În majoritatea cazurilor aceste sfinte taine sunt întinate de manifestările necreștinești ce au loc cu acest prilej: beții, înjurături, gelozii, dansuri drăcești, glume la adresa Lui Dumnezeu, al sfinților și al clerului. Chiar și parastasele, înmormântările și privegherile ce se fac la morți se transformă în petreceri; un prilej de a râde de păcatele mortului.

Războiul împotriva dreptei credințe este dus pe față. De aceea toți care suntem creștini trebuie să luăm atitudine față de aceste “coarne” îndreptate împotriva virtuților creștine, împotriva tradițiilor noastre sănătoase, bimilenare, fiecare cu darurile, posibilitățile și mijloacele pe care le are la îndemână, căci vom da socoteală la dreapta Judecată nu numai pentru păcate, dar și pentru atâtea fapte bune pe care nu le-am făcut din lene, lipsă de dragoste și indiferență față de Dumnezeu și față de aproapele.

Mânat de această teamă, dar și de dragostea pentru Dumnezeu, pentru aproapele, pentru ortodoxie, am încercat să-mi aduc și eu modesta mea contribuție pentru folosul fraților, versificând unele aspecte negative pe care le întâlnim în societate, străine de credința noastră ortodoxă, cum ar fi: ținuta vestimentară, ținuta morală în societate, comportarea în biserică, serbarea păgânească a sfinților și zilelor sfinte, indiferentismul în credință, batjocorirea lucrurilor sfinte din necunoaștere sau cu bună știință, rătăcirile și fala în credință, falsa evlavie, superstițiile, extremismul în manifestările religioase, transformarea tradițiilor creștinești în manifestări străine față de credința ortodoxă, modernismul în cult, necunoașterea dogmelor credinței ortodoxe, relațiile dintre creștini, superficialitatea în exercitarea datoriilor față de Dumnezeu și față de aproapele, neînțelepciunea, invențiile în cult, preluarea unor obiceiuri din alte credințe, influența politicului asupra credinței ortodoxe, aspecte sociale triste, lipsa de unitate dintre ortodocși, osândirea și clevetirea aproapelui, ereziile, păcatele moderne, idolatria de la vremea de pe urmă. Totodată, versurile mai conțin și îndemnuri la dreapta viețuire întru Hristos.

În speranța că aceste versuri vor fi de folos sufletesc, Îl rog pe Milostivul Dumnezeu să ne ajute să punem început bun de pocăință, să ne dea râvna cea bună pentru cele duhovnicești, să ne ajute să purtăm cu vrednicie numele Mântuitorului Hristos ca să fim cu El și cu Preacurata Sa Maică și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 

 

Pagina:   1   2   3   4   5   6   7   8   9