Înapoi la CUPRINS

 

CUM CUNOSC CĂ SUNT SMERIT

  

UCENICUL:

 

Am citit cândva, Părinte,

Prin reviste şi cărţi sfinte,

Că obţinem mântuirea,

Că obţinem izbăvirea                             

De la Bunul Dumnezeu,

Nu din fapte, cum cred eu,

Ci, aceasta, o primesc

Numai cei ce se smeresc.

Se dă doar celor smeriţi,

Celor blânzi şi umiliţi.

Mântuirea, aşadar,

Înţeleg că e un dar.

De-i aşa cum am citit,

Cum cunosc în mod vădit

Că sunt mândru, sau smerit ?

 

PĂRINTELE:

 

Da, aşa-i copilul meu !

Milostivul Dumnezeu,

Cel ce sigur ne iubeşte,

Din iubire dăruieşte

Mântuirea, fiu iubit,

Lucrătorului smerit.

Aşadar, te mântuieşti

Numai dacă te smereşti.

Nimeni nu s-a mântuit

Dacă nu s-a şi smerit.

 

Ei, copile-aici i-aici !

În mândrie poţi să pici

Când cu mintea nu gândeşti,

De nu vrei să te smereşti.

Poţi să faci tu fapte bune

Cât să nu încapă-n lume.

Poţi să faci tu toate cele

Dacă au mândrie-n ele...

Tot nimic nu foloseşti

Şi-n zadar te osteneşti.

  

Pe om, dacă nu-i smerit,

Îl cunoşti în chip vădit

După cele din afară:

După gesturi, bunăoară,

După port şi dor fierbinte,

De a fi mereu în cinste.

 

Pe cel ce e mândru, frate,

Îl citeşti ca într-o carte,

Căci el vrea cu insistenţă

Să tot iasă-n evidenţă.

 

Ca să înţelegi mai bine,

Ce subtil lucrează-n lume

Şi cu câtă energie

Spurcăciunea de mândrie,

Cu mulţimea ei de fiice,

Ucenicul meu novice,

Am să-ţi dau nişte exemple,

Care-mi par mai concludente,

De mândrii de-astea... subtile

Ce se văd doar prin lentile.

Am eu un “binoclu” scump,

Ce m-ajută foarte mult.

.........

Unii dintre frăţiori,

Ce  se cred că-s râvnitori,

Nici n-au cunoscut credinţa,

Că-i apucă nevoinţa.

Încă nu s-au îndreptat

Şi-au pornit la predicat.

Predică de zor la lume,

Însă... nu prea au ce spune.

Căci cu gura spun ceva,

Iar cu fapta alceva.

Vor să-i vindece pe fraţi,

Iar ei sunt nevindecaţi.

Toţi aceşti "nevoitori",

"Harnici povăţuitori",

Niciodată nu ascultă;

De le zici, te şi insultă.

Ei se-ncred în a lor stare,

În ştiinţa lor cea mare.

Îndrăznesc, în amănunte,

Şi pe preoţi să-i înfrunte.

Iată pildă de-nşelare,

De mândrie, de-ngâmfare.

 

Unuia, de-i cade-un dinte,

Tare trist şi prost se simte.

Şi acest ghinionist

Fuge iute la dentist,

Căci nu poate să zâbească

Să râdă, să hohotească;

Că-i un dinte chiar din faţă

Şi, el neavând mustaţă,

O să-l vadă mai tot târgul,

Şi-o să-i zică lumea "ştirbul".

Ca să par-,aşa, mai "şic",

Pe dentist, un vechi amic,

El îl roagă insistent,

Să-l pună de gaudent,

Sau de aur - şi mai bine -

Că... nu e un orişicine.

Când va râde şi vorbi,

Dintele va străluci

Şi-o să fie remarcat

De poporul cultivat,

Ce-o să-şi salte pălăria

Când îi vor vedea... mândria.

 

Gestul lui pare mărunt,

Însă... nu-i un amănunt.

  

Alt exemplu; fii atent !

Tot la fel de concludent:

 

Sunt creştini fără serviciu,

Ce n-au nici un beneficiu;

Oameni teferi, sănătoşi,

Aparent şi serioşi;

Şi-ncep să se văicărească,

Şi c-ar vrea mult să muncească,

Dar refuză zi de zi

Orice muncă s-ar ivi.

Pentru orişice serviciu

Ei  găsesc şi un capriciu:

Că nu-i bun, că nu-i plătit,

Că nu e chiar nimerit,

Că e munc-anevoiosă,

Că e muncă ruşinoasă

Şi că e o înjosire

Pentru-nalta-i pregătire.

 

Un creştin, ce-i sănătos,

Ce e tânăr şi frumos,

Când refuză un serviciu

Pentru nu ştiu ce capriciu,

Când invocă combativ

Un banal şi mic motiv,

Ne oferă un indiciu

Că nu-i vorba de serviciu,

Ci e vorba de mândrie

Şi de multă lenevie.

  

Altă pildă grăitoare

Cu o fire visătoare:

 

Unii dintre fraţi visează,

Şi când dorm, şi când veghează,

Vise nemaipomenite,

Cu-ntâmplări sau lucruri sfinte.

Şi ei văd în aste vise

Lucruri numai lor prezise.

Şi le povestesc la fraţi

De rămân toţi consternaţi.

Însă-i atenţionează,

Îi previne,-i îndrumează:

"Nimeni să nu creadă-n vise,

Căci sunt lucruri nepermise",

Arătând că el nu crede

Tot ce-n vise noaptea vede.

Dar nu ăsta-i adevărul,

Cum încearcă frăţiorul

Să-i convingă, el, pe fraţi

Şi pe toţi cei adunaţi.

Visul ăsta "revelat",

Ce azi-noape l-a visat,

Dacă n-are importanţă,

Dacă n-are relevanţă,

Păi atunci de ce-l mai spune,

Să-ngrozeasc-atâta lume... ?

 

Ştiţi de ce ? Vrea, din mândrie,

Ca toţi cei din jur să ştie

Că nu-i un creştin de rând,

Ce-a venit mai de curând,

Şi că nu întâmplător

E un vrednic visător,

Şi ispita diavolească,

Pe el n-o să-l rătăcească...

 

Iată altă păcăleală,

Iată unii cum se-nşeală.

 

Pilde de-astea de mândrie,

Pot să-ţi spun, de vrei, o mie:

 

Când cei tineri nu ascultă

De cei mari, cu minte multă,

De părinţii lor creştini,

De duhovnici, de bătrăni;

Nu mai zic de pălării

Şi de haine purpurii,

De rochiţe înflorate

Şi creştine parfumate,

De atâtea floricele

Ce se-aud la cântecele,

De acei ce la mustrare

Îşi aduc justificare,

De acei ce-şi iau maşină

Şi o ţin o săptămână,

Pentru că nu se mai poartă

Marca asta demodată;

Când un tandru frăţior,

Iute-şi ia televizor

Şi consideră, fireşte,

Că, privind, nu se sminteşte,

Fiindcă el e întărit

Şi-n credinţă neclintit.

 

Eu vă spun: nu-i mărunţiş;

Vom vedea la seceriş.

 

Alt creştin îşi lasă barbă.

Da, desigur, bună treabă,

Dacă scopu-i serios

Şi e om evlavios,

Dacă e monah în lume...

Nu avem nimic a spune.

Însă, în realitate,

Pentru unii, din păcate,

Scopul e o ţintă oarbă:

Eşti creştin doar de ai barbă.

Ba chiar cred că eşti smerit

Dacă eşti nebărberit.

Faptele şi pocăinţa

Şi la urmă laşi bărbiţa !

 

Alţi creştini îşi lasă barbă

Cu alt scop şi ţintă oarbă:

Ca s-arate cât mai bine,

Să-l admire-o-ntreagă lume.

Dar podoaba bărbătească

Trebuie ca s-o-ngrijească.

Şi mereu o ajustează,

Şi mereu o îngustează,

Şi pe lături, şi-n mijloc,

De rămâne doar c-un... cioc.

 

Ce spui tu, că n-am dreptate ?

Că nu sunt adevărate ?

Ia întreabă conştiinţa !

Pentru ce porţi tu bărbiţa,

Părul coadă, strâns în coc,

Şi cărare pe mijloc ?

Dacă nu e adormită,

O să-ţi spună că-i... ispită.

 

Alt creştin, mai de la ţară,

Vrea la video s-apară.

Şi pândeşte, şi veghează

Camera care filmează,

Să-şi arate silueta

Când se va vedea caseta,

Ca să-l vadă toţi confraţii

Şi să sară-n aclamaţii.

Ori s-arate, cu tupeu,

Că-i un preferat al meu.

 

Alt creştin, alt frăţior,

Ce se vrea superior,

Pe oricine întâlneşte

Prea uşor îl tutuieşte.

Nu contează că-i bătrân,

Că e şef, că e stăpân.

Pentru dânsul toţi "tu"  sunt,

Toţi o apă şi-un pământ.

Celălalt, cui se-adresează,

Dacă e tot "om de vază",

Dacă e orgolios,

Nu se lasă mai prejos.

Şi încep a conversa

Doar cu "tu" şi cu "mata".

 

Ai să zici: lucruri mărunte,

Dar eu zic că-s lucruri crunte.

 

Alţii au o altă bubă:

Când se duc şi ei la slujbă,

La un praznic oarecare,

Sau la altă adunare,

Nu se dau nici cu parfum,

Nici cu spray din ăla bun,

Cum fac cei "necredincioşi",

Cum fac unii "păcătoşi".

Însă nici aşa nu poate

Ca să meargă, dragă frate.

Căci e tare transpirat,

Dar mai e şi... inspirat:

Nu-i nevoie de săpun,

Nici de spray, nici de parfum.

Are el ceva sublim:

Mir de la Ierusalim

Cu miros de flori de tei,

Ce întrece orice spray.

Şi se dă de sus în jos

Să miroasă mai frumos.

 

Dar... miroase a mândrie,

Ba mai mult, a blasfemie.

 

Alţi creştini îşi plâng durerea

Că le-a cam scăzut vederea

(De la vârstă, sau lichior,

Sau de la televizor).

Şi-i nevoie, aşadar,

Ca să poarte ochelari.

Când se duc la magazine,

Văd oferte stând duzine.

Dar cer ochelari "de firmă",

Nu de plastic sau de sârmă,

Ochelari cu ramă scumpă,

Ce se vând doar în valută,

Să le stea frumos şi bine,

Căci nu sunt ca orişicine.

Nu contează dioptria,

Ci contează mult... mândria.

 

Astea toate, să se ştie,

Dau dovadă de mândrie.

 

Frate scump şi surioară,

Nu poate să fie-afară,

Dacă nu e înăuntru;

Mai ales la omul mândru.

 

Îngerul care-a căzut,

Din mândrie s-a pierdut,

Şi vrăjmaşul sigur ştie

Că prin fală şi mândrie

Se va pierde, tot la fel,

Cel ce face ca şi el.

De aceea, toată ziua,

Ne munceşte cu mândria,

Cu căderile în sus,

După cum, eu, v-am mai spus.

 

Eu vă rog, daţi importanţă;

Nu trataţi cu aroganţă,

Că nu e nimic de râs

În tot ceea ce v-am spus.

 

Înapoi la CUPRINS