Înapoi la CUPRINS

 

RUGĂCIUNE PENTRU VIAŢA ŞI PATIMILE DOMNULUI

(CU 60 DE METANII)

 

1. Ne închinăm Ţie, Iisuse Cuvântul Tatălui Ceresc, care la Buna Vestire, Te-ai zămislit de la Duhul Sfânt, în pântecele Sfintei Fecioare Maria, când puterea Celui Prea Înalt a umbrit-o pe Ea.

Slavă Ţie Treime de o fiinţă şi nedespărţită: Tatăl, Fiul şi Duhul Sânt, care ai plănuit mântuirea noastră.

(o metanie)

2. Ne închinăm Ţie, Iisuse Dumnezeule, care pentru noi, Te-ai născut din Fecioara Maria, luând trup omenesc ca să ne mântuieşti.

Îţi mulţumim pentru această milă şi bunăvoinţă.

Iartă-mi şi mie păcatele mele, pe care le-am făcut cu voie şi fără de voie, cu ştiinţă şi cu neştiinţă, noaptea şi ziua şi în tot timpul vieţii mele.

(o metanie)

3. Ne închinăm Ţie Iisuse, care pentru noi ai fost tăiat împrejur după Legea Veche.

Îţi mulţumim, Pruncule Iisuse, pentru a Ta suferinţă şi smerenie mare.

Iartă-mi Doamne, păcatele mândriei mele şi ale neascultării de Legea Ta.

(o metanie)

4. Ne închinăm Ţie, Pruncule Iisuse, care pentru noi la patruzeci de zile, ai fost întâmpinat de bătrânul Simeon şi proorociţa Ana.

Îţi mulţumim pentru împlinirea făgăduinţelor Tale.

Iartă-mi şi mie păcatele mele şi fă trupul şi sufletul meu Biserică sfântă a Duhului Sfânt.

(o metanie)

5. Ne închinăm Ţie, Iisuse Pruncule frumos şi dulce, căci pentru noi ai fugit în Egipt, fiind urmărit de Irod.

Îţi mulţumim, pentru această suferinţă în pribegie.

Iartă-mi şi mie păcatele mele ce le-am făcut în toate călătoriile vieţii mele pe acest pământ.

(o metanie)

6. Ne închinăm Ţie, Iisuse Copilule Bun, care pentru noi, Te-ai întors în Nazaret.

Îţi mulţumim pentru răbdarea Ta în această lungă călătorie.

Iartă-mi şi mie păcatele mele şi mă întoarce ispăşit de ele întru Împărăţia Ta Cerească.

(o metanie)

7. Ne închinăm Ţie Iisuse, care la doisprezece ani, ai fost găsit în Biserică de Maica Ta şi Bătrânul Iosif, unde predicai cărturarilor şi bătrânilor.

Îţi mulţumim pentru cuvintele Tale veşnice.

Iartă-mi şi mie păcatele mele şi dă-mi să ascult şi să înţeleg cuvintele Tale.

(o metanie)

8. Ne închinăm Ţie Iisuse, care Te-ai smerit şi ai lucrat dulgheria cu bătrânul Iosif, până la vârsta de treizeci de ani.

Ciopleşte şi sufletul meu cel brut şi fă-l unealtă a Împărăţiei Tale.

(o metanie)

9. Ne închinăm Ţie Iisuse, care la treizeci de ani, Te-ai botezat în râul Iordan, când ni s-a descoperit Sfânta Treime.

Tatăl de sus grăia, Fiul se boteza, iar Duhul Sfânt în chip de porumb se cobora.

Slavă Ţie Treime de o fiinţă şi nedespărţită !

(o metanie)

10. Ne închinăm Ţie Iisuse, care pentru noi ai postit patruzeci de zile în pustie, când a venit şi satana să Te ispitească şi Tu l-ai biruit, căci Tu eşti Iisus Biruitorul, Fiul lui Dumnezeu.

Iartă-mi Iisuse păcatele mele, care le-am făcut în toată viaţa mea, căci n-am rezistat ispitelor şi am făcut toate voile satanei, pentru care mă căiesc şi-mi pare rău.

(o metanie)

11. Ne închinăm Ţie Iisuse, care pentru noi ai propovăduit Evanghelia Împărăţiei Cerurilor.

Îţi mulţumim, Dumnezeule Iisuse, că pentru noi bolnavii, săracii şi păcătoşii ai venit.

Tămăduieşte trupul şi sufletul meu, Cela ce ai zis că nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi.

(o metanie)

12. Ne închinăm Ţie, Iisuse Nazarineanule, Celui ce ai umblat desculţ prin praf şi pietre şi plângând căutai oaia pierdută.

Îţi mulţumim că şi pentru noi ai avut această milă.

Iartă-mi înstrăinarea, obrăznicia şi nepăsarea mea, care am avut-o pentru toate facerile tale de bine.

(o metanie)

13. Ne închinăm Ţie Iisuse, care ai vindecat orbii, ologii, leproşii, paraliticii, gârbovii, îndrăciţii.

Îţi mulţumim pentru toate facerile Tale de bine ce ni le-ai făcut şi ni le faci nouă.

Iartă-ne păcatele ce sunt asupra noastră, că suntem gârboviţi de ele şi neputincioşi în ispite şi în încercări.

(o metanie)

14. Ne închinăm Ţie, Iisuse Dumnezeule care ai făcut minuni mari, înviind pe fiul văduvei, pe fiica lui Iair şi pe Lazăr, care murise de patru zile, arătându-ne că Tu eşti Stăpânul vieţii şi al morţii.

(o metanie)

15. Ne închinăm Ţie Iisuse, care Te-ai schimbat la Faţă în muntele Taborului, arătându-ne că Tu eşti lumină din lumina Tatălui Ceresc, care Te-a mărturisit, că Tu eşti Fiul Lui cel iubit.

Îţi mulţumesc şi Te slăvesc, pentru că m-ai adus la Tatăl prin Duhul Sfânt, m-ai atras la Păstorul şi Mântuitorul meu.

(o metanie)

16. Ne închinăm Ţie, Împărate Iisuse şi ne aşternem pe jos înaintea Ta, Celui ce ai intrat în Ierusalim călare pe asin.

Îţi mulţumim şi te slăvim şi noi, ca pruncii, cu stâlpările metaniilor strigând: “Osana, bine eşti cuvântat cel ce eşti Împăratul şi Dumnezeul nostru !”.

Intră în cetatea sufletului meu, Împărate al Slavei şi aşează-Te în inima mea, împărăţeşte şi o sfinţeşte pe ea.

(o metanie)

17. Ne închinăm Ţie Iisuse Hristoase, Mieluşelul lui Dumnezeu, care la Cina cea de taină ai împărtăşit ucenicii cu Trupul şi Sângele Tău.

Îţi mulţumim şi ne rugăm Ţie, Dumnezeul nostru Cel Prea Înalt şi Milostiv.

Iartă şi mie păcatele mele şi mă învredniceşte de Preacuratul Tău Trup şi Sânge.

(o metanie)

18. Ne închinăm Ţie, Iisuse Hristoase, care pentru noi ai plâns cu lacrimi de sânge, în grădina Ghetsimani.

Îţi mulţumim şi Te rugăm dă-ne lacrimi să plângem şi noi pentru întristările şi suferinţele Tale cele amare.

Iartă-mi păcatele care Ţi-au întristat sufletul Tău Părinte bun de nenumărate ori.

(o metanie)

19. Ne închinăm Ţie, Iisuse, care pentru noi Te-ai lăsat să fii legat de ostaşi şi sărutat de ucenicul cel trădător Iuda.

Slavă Ţie, Dumnezeule Iisuse şi sărutăm mâinile Tale, care au fost legate pentru noi.

Iartă-ne păcatele şi dă-ne căinţă de relele ce am făcut.

(o metanie)

20. Ne închinăm Ţie Iisuse, care pentru noi ai fost judecat de Anna, Caiafa, Irod şi Pilat.

Slavă îndelungii Tale răbdări Dumnezeule că Te-ai lăsat să fii judecat de oameni.

Iartă-mi păcatele mele Judecătorule Drept, că Ţie nu Ţi-au găsit nici o vină şi Te-au osândit, dar răutăţile mele sunt ca nisipul mării înaintea Ta.

(o metanie)

21. Ne închinăm Ţie Iisuse, care pentru noi ai fost biciuit până la sânge cu biciuri noduroase.

Slavă îndelungii Tale răbdări Doamne, slavă Ţie Doamne, slavă Ţie.

Biciuieşte Doamne, toate duhurile necurate care mă ispitesc pe mine.

(o metanie)

22. Ne închinăm Ţie Iisuse, care pentru noi, ai fost băgat în temniţă cu picioarele în butuci.

Slavă îndelungii Tale răbdări Doamne, slavă Ţie Doamne, slavă Ţie.

Te rog Mântuitorule, să nu laşi în temniţele iadului, sufletul meu care mult Ţi-a greşit, izbăveşte-mă şi pe mine după mare mila Ta.

(o metanie)

23. Ne închinăm Ţie, Prea Bunule Iisuse, care pentru noi ai primit pumnale de fier peste gură.

Slavă îndelungii Tale răbdări Doamne, slavă Ţie Doamne, slavă Ţie.

Iartă-mi Doamne, toate clevetirile şi vorbele cele murdare care au ieşit din gura mea în tot timpul vieţii mele.

(o metanie)

24. Ne închinăm Ţie, Prea Curate Iisuse, care pentru noi ai suferit vorbele murdare şi toate hulele.

Slavă îndelungii Tale răbdări Doamne, slavă Ţie Doamne, slavă Ţie.

Iartă-mi Doamne toate păcatele ce le-am făcut auzind glume, bârfeli şi vorbe porcoase şi cântece destrăbălate şi le-am primit cu plăcere.

(o metanie)

 25. Ne închinăm Ţie Iisuse, frumuseţea cerului şi lumina lumii, care pentru noi ai suferit să Ţi se smulgă părul şi barba, legându-Te la ochi în batjocoră.

Slavă îndelungii Tale răbdări Doamne, slavă Ţie Doamne, slavă Ţie.

Iartă-mi Doamne şi păcatele mele pe care le-am făcut mândrindu-mă cu părul, zicând că am păr frumos despletindu-l, coafându-l şi vopsindu-l.

(o metanie)

 26. Ne închinăm Ţie, Mirele Bisericii, Iisuse, care pentru noi ai suferit coroana de spini ce Ţi-a pătruns în cap până la creier.

Slavă îndelungii Tale răbdări Doamne, slavă Ţie Doamne, slavă Ţie.

Iartă-mi Doamne, spinii păcatelor mele, căci multe rele am făcut, călcând poruncile Tale.

(o metanie)

27. Ne închinăm Ţie Iisuse, Împăratul împăraţilor, care pentru noi ai suferit să fii îmbrăcat în hlamidă roşie, punându-Ţi şi o trestie în mână de batjocură.

Slavă îndelungii Tale răbdări Doamne, slavă Ţie Doamne, slavă Ţie.

Dezbracă-mă Doamne şi pe mine de toate patimile şi păcatele care le-am făcut şi cu trestie loveşte duhurile necurate să se depărteze de la mine.

(o metanie)

28. Ne închinăm Ţie Iisuse, pacea cea adevărată, care pentru noi ai fost socotit ca un vrăjitor şi rău voitor.

Slavă îndelungii Tale răbdări Doamne, slavă Ţie Doamne, slavă Ţie.

Iartă-mă pe mine, Cuvântul Adevărului, Cel mai înainte de veci. Iartă-mă de toate îndoielile în credinţă pe care le-am avut în viaţa mea.

(o metanie)

29. Ne închinăm Ţie Iisuse, mila noastră, că pentru noi ai fost îmbrâncit pe scară şi căzând foarte rău Ţi-ai făcut capul numai răni.

Slavă îndelungii Tale răbdări Doamne, slavă Ţie Doamne, slavă Ţie.

Mântuitorul meu iubit nu mă lăsa să mai cad pe scara vieţii în patimi şi păcate căci nu vreau să Te mai întristez niciodată.

(o metanie)

30. Ne închinăm Ţie Iisuse, bucuria Îngerilor şi iubirea Tatălui, care pentru noi ai lăsat cerul şi Te-ai pogorât la Crucea cea mai grea luând-o pe umeri.

Slavă îndelungii Tale răbdări Doamne, slavă Ţie Doamne, slavă Ţie.

(o metanie)

31. Ne închinăm Ţie Iisuse, blândeţea cea nemărginită, care pentru noi ai urcat dealul Golgotei cu crucea în spate, nemâncat şi însetat.

Slavă îndelungii Tale răbdări Doamne, slavă Ţie Doamne, slavă Ţie.

(o metanie)

32. Ne închinăm Ţie Iisuse, care pentru noi ai căzut cu crucea în spate, urcând dealul Golgotei.

Slavă îndelungii Tale răbdări Doamne, slavă Ţie Doamne, slavă Ţie.

(o metanie)

33. Ne închinăm Ţie Iisuse, care urcând cu crucea în spate pe dealul Golgotei, ai întâlnit pe Maica Ta, care cu mare durere a strigat către Tine: “Unde mergi Fiul meu?”.

Slavă îndelungii Tale răbdări Doamne, slavă Ţie Doamne, slavă Ţie.

Mă închin şi sărut şi eu urmele paşilor Tăi Iisuse, şi vreau să merg până la Golgota cu Maica Ta şi să aud ultimul Tău cuvânt: ”Iertate sunt păcatele tale !”. (o metanie)

34. Ne închinăm Ţie Iisuse, care pentru noi, iarăşi ai căzut sub greutatea crucii.

Slavă îndelungii Tale răbdări Doamne, slavă Ţie Doamne, slavă Ţie.

Iartă-mi Doamne, toate păcatele care le-am făcut prin căderile în îmbuibări, în beţii, în dezmierdări de tot felul, cu voie şi fără voie.

(o metanie)

35. Ne închinăm Ţie Iisuse, care ai urcat cu crucea în spate pe Golgota şi când erai transpirat şi însângerat Te-a întâlnit Veronica, fecioara care Ţi-a dat o mahramă şi ştergându-Ţi faţa, ne-ai lăsat chipul Tău întipărit pe ea, ca să-L avem ca amintire a suferinţelor Tale.

Îţi mulţumim pentru mila şi bunătatea Ta, care o ai pentru noi.

(o metanie)

36. Ne închinăm Ţie Iisuse, care de greutatea crucii şi de urcuşul cel anevoios, iarăşi ai căzut sub greutatea ei.

Slavă îndelungii Tale răbdări Doamne, slavă Ţie Doamne, slavă Ţie.

Îţi mulţumim Doamne, pentru suferinţa Ta cea mare, şi te rog Stăpâne, iartă-mi şi mie păcatele cele grele şi toate vinovăţiile mele pe care le-am făcut cu lucrul, cu voie şi fără voie; privirile cele vinovate, desfrânările şi toate dezmierdările trupeşti.

(o metanie)

37. Ne închinăm Ţie Iisuse, care pentru noi păcătoşii ai căzut iarăşi sub greutatea crucii, fiind istovit de puteri, nemâncat şi însetat.

Slavă îndelungii Tale răbdări Doamne, slavă Ţie Doamne, slavă Ţie.

Primeşte-mi Doamne şi mie ca pe un mic ajutor la crucea ta, atunci când fac câte o faptă de milă în numele Tău şi iartă-mi tot trecutul păcătos.

(o metanie)

38. Ne închinăm Ţie Iisuse, care tot pe dealul Golgotei Te-ai întâlnit cu Simon Cirineanul şi Ţi-a ajutat, luând el crucea mai departe până în vârful Golgotei.

Slavă îndelungii Tale răbdări Doamne, slavă Ţie Doamne, slavă Ţie.

Primeşte-mi Doamne şi mie ca pe un mic ajutor la crucea ta, atunci când fac câte o faptă de milă în numele Tău şi iartă-mi tot trecutul păcătos.

(o metanie)

39. Ne închinăm Ţie Iisuse Dumnezeule, scăparea noastră, că pentru noi Ţi-ai jupuit umerii de greutatea crucii.

Slavă îndelungii Tale răbdări Doamne, slavă Ţie Doamne, slavă Ţie.

O, dulce Iisuse, mare a fost răbdarea Ta pentru mântuirea mea; mă închin şi sărut rănile Tale cele sângerânde.

(o metanie)

40. Ne închinăm Ţie Iisuse Dumnezeul nostru, Cela ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină şi împodobeşti pământul cu flori şi iarbă, căci pentru noi ai fost dezbrăcat de hainele Tale şi lăsat în batjocură.

Slavă îndelungii Tale răbdări Doamne, slavă Ţie Doamne, slavă Ţie.

O, Mieluşelul lui Dumnezeu, care a ridicat păcatele lumii, dezbracă de pe sufletul meu haina cea murdară a păcatelor mele, căci m-am făcut de batjocură demonilor.

(o metanie)

41. Ne închinăm Ţie Iisuse, care pentru noi Te-ai aşezat pe cruce, ca un miel de jertfă fără de glas şi ai plâns cu amar pe toţi aceia care nu se vor întoarce la Tatăl până în ultima clipă.

Slavă îndelungii Tale răbdări Doamne, slavă Ţie Doamne, slavă Ţie.

Lacrimile Tale Iisuse, să spele şi hainele mele cele sufleteşti, ca să pot intra şi eu în cetatea Ta cerească unde împărăţeşti Tu.

(o metanie)

42. Ne închinăm Ţie Iisuse, Mieluşelul lui Dumnezeu, căci pentru noi ai fost pironit cu piroane de fier în mâini şi picioare.

Slavă îndelungii Tale răbdări Doamne, slavă Ţie Doamne, slavă Ţie.

Tămăduieşte Doamne toate patimile trupului şi ale sufletului mei şi ajută-mă ca să nu mai greşesc niciodată.

(o metanie)

43. Ne închinăm Ţie Iisuse înţelepciunea şi cinstea Îngerilor, care pentru noi ai fost pus pe Cruce între doi tâlhari şi mai mult batjocorit de aceştia.

Slavă îndelungii Tale răbdări Doamne, slavă Ţie Doamne, slavă Ţie.

O, smerenia Ta cea mare Mântuitorule, că Te-ai dat pildă de răbdare pentru noi. Te rugăm Stăpâne, să vii în autorul nostru când ne vor judeca oamenii şi ne vor condamna pentru minciunile lor; dă-ne răbdare ca să ieşim biruitori.

(o metanie)

44. Ne închinăm Ţie Iisuse, Dulceaţa Cerului, care ai îndulcit pământul cu toate bunătăţile, căci pentru noi ai fost adăpat cu fiere şi oţet.

Slavă îndelungii Tale răbdări Doamne, slavă Ţie Doamne, slavă Ţie.

Îndulceşte Iisuse, sufletul meu cel omorât de otrava păcatelor mele şi dă-i iarăşi putinţa de a se ridica spre slava Ta Doamne.

(o metanie)

45. Ne închinăm Ţie Iisuse, Arhiereule, Cel mai înainte de veci, căci pentru noi ai fost străpuns cu suliţa în coastă de unde a curs sânge şi apă.

Slavă îndelungii Tale răbdări Doamne, slavă Ţie Doamne, slavă Ţie.

Mă închin şi sărut rana coastei Tale Iisuse şi cu zdrobirea inimii, Te rog să mă laşi lângă crucea Ta mereu ca să plâng păcatul meu.

(o metanie)

46. Ne închinăm Ţie Hristoase Mântuitorule, care pe cruce ai strigat: “Eli, Eli, Lama Sabactani !” (însemnând “Dumnezeul meu pentru ce m-ai lăsat !”).

Acum strig şi eu Ţie, Părinte Ceresc Iisuse, nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta, ci primeşte osteneala mea.

(o metanie)

47. Ne închinăm Ţie Iisuse, care pe cruce ai strigat cu glas mare: “Săvârşitu-s-a ! Părinte în mâinile Tale îmi dau duhul meu !”.

Milostiv fii şi mie păcătosului, Iisuse şi primeşte-mă şi pe mine în pocăinţă, căci în mâinile Tale îmi dau duhul meu.

(o metanie)

48. Ne închinăm Ţie Iisuse Dumnezeule, Stăpânul vieţii şi al morţii mele, căci pentru noi ai suferit cele mai grele chinuri, pe care nimeni altul nu le-a suferit pe lume.

Te slăvim pe Tine Dumnezeule Iisuse, pentru toate chinurile şi patimile Tale pe care le ştim şi pe care nu le ştim.

(o metanie)

49. Ne închinăm Rănilor Tale de la mâini şi picioare Iisuse Mântuitorule, pe care pentru noi păcătoşii le-ai primit.

Slavă îndelungii Tale răbdări Doamne, slavă Ţie Doamne, slavă Ţie.

(o metanie)

50. Ne închinăm Preacuratei Tale coaste Iisuse, cea străpunsă de suliţă, de unde a curs sânge şi apă, pentru spălarea păcatelor noastre.

Slavă îndelungii Tale răbdări Doamne, slavă Ţie Doamne, slavă Ţie.

(o metanie)

51. Ne închinăm Preasfântului, Preacuratului şi Preascumpului Tău Sânge, Iisuse, pe care L-ai vărsat pentru mântuirea noastră.

Spală Doamne şi păcatele mele, ale robului Tău (numele) şi mă înnoieşte, făcându-mă vas curat şi de cinste spre slava Numelui Tău.

(o metanie)

52. Îţi mulţumim Ţie, Mântuitorul nostru Hristoase, scăparea noastră de muncile iadului şi de tirania diavolului, pentru toate chinurile pe care Le-ai suferit, ştiute şi neştiute de noi.

O, Preaputernice şi Biruitorule al iadului Iisuse, ajută-mă şi pe mine ca să biruiesc toate patimile trupeşti, ca să-Ţi slujesc numai Ţie Doamne.

 (o metanie)

53. Ne închinăm Ţie Biruitorule Iisuse, care Te-ai pogorât la iad, zdrobindu-i porţile şi slobozind pe cei legaţi de acolo, apoi a treia zi ai înviat din mormânt.

Slavă Ţie Doamne, Dumnezeul Duhurilor şi a tot trupul Mântuitorule, slobozeşte Doamne şi sufletele robilor Tăi, părinţi, fraţi, surori, din neamurile noastre, dacă se află vreunul acolo; dezleagă-i şi-i iartă Doamne.

(o metanie)

54. Îţi mulţumim Doamne, pentru toată lucrarea de mântuire pe care ai făcut-o, plătind atât de scump ca să ne salvezi.

Acum Te rog Izbăvitorul meu cel bun, ca să mă înviezi şi pe mine la ziua judecăţii Tale, dar nu pentru osândă, ci pentru viaţă veşnică.

(o metanie)

55. Ne închinăm Ţie Iisuse, care la patruzeci de zile, după Înviere, Te-ai înălţat la ceruri la dreapta Tatălui.

Slavă Ţie Doamne !

Îţi mulţumesc şi eu pentru toate Mântuitorule şi Te rog atunci când se vor sfârşi zilele mele, să mă învredniceşti ca să mă înalţ sus la ceruri la Tronul Tău, pe cale liberă, nu prin vămi, ca să nu văd faţa vrăjmaşilor mei demoni.

(o metanie)

56. Ne închinăm Ţie, Milostive Iisuse, care la cincizeci de zile, după Înviere, ai trimis Duhul Sfânt Bisericii Tale, peste Sfinţii Tăi ucenici.

Mult Iertătorule Iisuse, iartă-mi păcatele mele şi cu duh stăpânitor mă întăreşte şi mă înnoieşte.

(o metanie)

57. Ne închinăm Ţie Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui David şi al Fecioarei Maria, care vei veni la sfârşitul veacurilor să nimiceşti pe vrăjmaşii Tăi cu suflarea gurii Tale.

Păzeşte-ne Doamne de răutatea lor; noi în Tine nădăjduim ca să ne faci dreptate.

(o metanie)

58. Ne închinăm Ţie Împăratului împăraţilor, Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. Sărut cu umilinţă Chipul Icoanei Tale de Stăpânitor al Cerului şi al pământului şi propovăduiesc pretutindeni că numai Tu eşti Mântuitorul şi Izbăvitorul nostru al creştinilor.

(o metanie)

59. Ne închinăm Ţie Judecătorule Iisuse Hristoase, care Te vei arăta pe norii cerului cu slavă mare, înconjurat de oştile cereşti, când trâmbiţele vor suna şi când morţii vor învia şi când gura nu va mai cuvânta.

Te rog de acum Stăpâne să primeşti şi osteneala mea.

(o metanie)

60. Atunci Dumnezeul meu, căruia îmi plec genunchii sufletului şi trupului să mă treci şi pe mine la Dreapta Ta.

Amin !Amin !Amin ! 

(o metanie)

Înapoi la CUPRINS