Înapoi la CUPRINS

 

RUGĂCIUNE LA INTRAREA ÎN BISERICĂ

 

Când intri în sfânta biserică, alungând toate grijile deşarte, cu mare evlavie rosteşte această rugăciune:

 

Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis: în casa Domnului voi merge. Iar eu întru mulţimea îndurărilor Tale, Doamne, voi intra în casa Ta; închina-mă-voi în biserica Ta cea sfântă, Doamne, povăţuieşte-mă cu dreptatea Ta, pentru vrăjmaşii mei îndreptează înaintea Ta calea mea, ca fără alunecare să preaslăvesc o Dumnezeire: pe TatăI şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

 

RUGĂCIUNEA LA ICOANA MÂNTUITORULUI

 

Preacuratului Tău chip ne închinăm, Bunule, cerând iertare greşelilor noastre, Hristoase Dumnezeule, că de buna voie ai primit a Te sui cu trupul pe cruce, ca să scapi din robia vrăjmaşului pe cei ce i-ai zidit. Pentru aceasta, cu mulţumire strigăm Ţie: toate le-ai umplut de bucurie, Mântuitorul nostru, care ai venit să mântuieşti lumea. Amin!

 

RUGĂCIUNE LA ICOANA MAICII DOMNULUI

 

Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti izvorul milei, învredniceşte-ne şi pe noi milostivirii tale. Caută spre robul tău cel păcătos. Arată-ţi puterea ta, ca totdeauna. Căci nădăjduind întru tine îţi strigăm, cum oarecând ţi-a strigat Gavriil, mai marele voievod al celor fără de trup: Fecioară bucură-te!

 

Înapoi la CUPRINS