Înapoi la CUPRINS

 

FORMULĂ DE ÎNCHEIERE A RUGĂCIUNILOR

DE VINERI SEARA, SÂMBĂTĂ SEARA ŞI DIN SĂRBĂTORI

 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Doamne miluieşte (de trei ori)

 

Pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei Noastre de Dumnezeu Născătoare şi pururea Fecioara Maria;

Cu rugăciunile Sfintelor Oştiri Cereşti: ale Heruvimilor, Serafimilor, Scaunelor, Domniilor, Stăpâniilor, Puterilor, Începătoriilor, Arhanghelilor (Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Salatiil, Gudiil şi Varahiil) şi Îngerilor;

Cu rugăciunile Sfântului Mare Prooroc Ioan Botezătorul, prietenul Mirelui Hristos;

Cu rugăciunile Sfinţilor Slăviţilor Apostoli Petru şi Pavel, Ioan, Andrei, Iacov, Matei, Filip, Toma, Iuda Tadeu, Simon Zelotul, Natanail, Iacov Alfeu şi Matia, ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena întocmai cu Apostolii;

Cu rugăciunile Sfinţilor slăviţilor Prooroci: Moise şi Ilie, Elisei şi Enoh, Isaia, Eremia, Iezechil, Samuil, Solomon şi Iosua, David, Daniil şi Zaharia, Avacum, Amos şi Ţefania, Ioil, Iona şi Maleahi, Osea, Naum şi Avgheu;

Cu rugăciunile Sfinţilor şi marilor mucenici: Ştefan Arhidiaconul, Gheorghe purtătorul de biruinţă, Dimitrie Izvorâtorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat, Mina, Victor şi Vichentie; Sfinţii 40 de mucenici de la lacul Sevastia, Sfinţii 20.000 de Mucenici arşi în Nicomidia, Sfinţii Eustatie şi Mardarie, Orest, Sebastian şi Elefterie, Ignatie;

 Cu ale celor 14.000 de prunci ucişi de Irod, cu ale Sfântului Mucenic Clement Papă al Romei; Iacov Persul, Serghie şi Vah, Evlampie şi Evlampia - sora sa, Longhin şi Areta cu soborul, Mamant, Nichita Gotul, cei 7 fraţi Macabei, ce 7 tineri din Efes, Fotie şi Anichit, Andrei Stratilat, Cosma şi Damian, Procopie, Sfinţii 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei, Pantelimon şi Ermolae, Iustin, Sava de la Buzău, Vasile al Amasiei, Sfinţi 42 Mucenici din Amoreea, Trifon, Nichifor şi Haralambie, Alexandru şi Porfirie, Sfinţi Cuvioşi Părinţi ucişi în Sinai, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfinţii Mucenici Clement, Agatanghel şi Alexandru, Sfinţii Mucenici Meletie Stratilat cu cei 11.208 Mucenici, Sfinţii Andrei Stratilat cu cei 2.593 de ostaşi, Sfinţii 366 de mucenici din Nicomidia.

Cu rugăciunile sfinţilor 1.104 Mucenici chinuiţi şi omorâţi de Diocleţian; Sfinţii 3.628 mucenici ascunşi în peşterile Nicomidiei, chinuiţi şi omorâţi de Maximian Împăratul;

Cu rugăciunile Sfintelor Mucenice Fecioare: Tecla şi Tatiana (diaconiţele), Ecaterina şi Varvara, Irina şi Cristina, Perpetua şi Felicia, Evdochia şi Matroana, Agapia, Irina şi Hionia, Glicheria, Teodosia Fecioara, Agripina şi Fevronia, Eufimia şi Marina, Valentina şi Cristina Fecioara, Minodora, Mitrodora şi Nimfodora, Sfânta Sofia cu fiicele ei, Sfintele Iustina, Haritina şi Pelaghia Fecioara, Filofteea şi Iuliana, Anastasia, Eugenia şi Anisia;

Cu rugăciunile Sfintelor Cuvioase Femei şi fecioare: Paraschiva, Teodora, Pelaghia, Melania Romana, Taisia, Marcela, Anastasia Romana, Maria Egipteanca, Xenia şi Domnina, Elisabeta;

Cu rugăciunile Sfinţilor Părinţi Ierarhi: Vasile cel Mare, Visarion al Larisei, Grigorie Teologul, Ioan Gura de Aur, Atanasie şi Chiril, Ieronim şi Augustin, Alexandru şi Ioan Cel Milostiv, Sfinţii Silvestru şi Policarp, Nichifor, Calinic de la Cernica, Iosif de la Timişoara, Nicolae din Mira Lichiei, Clement Papă al Romei, Spiridon al Trimitundei, Nifon Patriarhul Constantinopolului şi al Târgoviştei;

Cu rugăciunile Sfinţilor şi Drepţilor Părinţi Ioachim şi Ana, Avraam şi Sara, Isaac şi Rebeca, Iacob şi Rahela, Iosif şi Asineta, Noe şi cei ce au scăpat în corabie, Iosif, Isus Navi şi Iov, Dreptul Simeon şi Ana Proorociţa;

 Doamne şi pentru rugăciunile Sfinţilor Tăi Cuvioşi care au fost pustnici şi sihastrii: Antonie cel Mare, Arsenie cel Mare, Agathon, Ammona, Anuv, Visarion, Efrem, Moise, Sisoe, Macarie, Pimen, Pamvo, Paisie, Pavel cel Smerit, Marcel, Serapion, Siluan, Simon, Pavnutie, Nicon, Nichita, Nil, Marcu, Pavel cel Mare, Matei, Copri, Casian, Ilarion, Isaac Tebeul, Isidor, Teodor de la Schit, Zosima, Evagrie, Evloghie, Ammoi şi Apollo, Daniil şi Dula, Serafim de Sarov, Simeon Stâlpnicul, Onufrie, Gheorghe Hozevitul, Teodosie cel Mare, Eftimie cel Mare, Gherasim, Alexie Omul lui Dumnezeu, Pahomie cel Mare, Teodor cel Sfinţit, Hariton şi Chiriac, Ioanichie cel Mare, Alipie Stâlpnicul, Sava cel Sfinţit, Cuviosul Filaret Milostivul, Ştefan cel Nou, cei 10.000 Pustnici Tebei care s-au săvârşit cu pace, Sfântul Ioan Iacov, Dimitrie Basarabov;

Cu rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri Patroni...

Cu ale Sfinţilor Îngeri, păzitorii noştri, cu ale Sfinţilor zilei de azi...

Cu puterea Sfintei Crucii Tale şi cu ale tuturor Sfinţilor Tăi, Doamne Dumnezeul Nostru, Preasfânta Treime, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi acum şi pururea şi în vecii vecilor. AMIN!

 

Înapoi la CUPRINS