Înapoi la CUPRINS

 

RUGĂCIUNE CĂTRE ÎNGERUL PĂZITOR

 

Sfinte Îngere, slujitorul lui Dumnezeu şi păzitorul meu cel preaales, să fii lângă mine păcătosul totdeauna.

Nu te depărta de la mine pentru neînfrânarea mea, nu mă lăsa în ghearele viclenilor draci, căci ţie m-a încredinţat Împăratul nostru Iisus Hristos, de când m-a pecetluit cu Sfântul Botez. Călătoreşte cu mine în toate zilele şi în tot locul, călăuzeşte-mă şi îmboldeşte-mă să fac numai ceea ce este bine şi plăcut Stăpânului. Acoperă-mă sub acoperământul aripilor tale de toate săgeţile vicleanului şi roagă-te Stăpânului Hristos Dumnezeu pentru mine păcătosul; iar la ieşirea sufletului meu să stai lângă mine şi să-l duci la Cer îndreptat şi pregătit ca să ne bucurăm împreună, mulţumind Împăratului slavei, că mi-a dat o vrednică călăuză, ca să ajung acolo şi să mă închin cu umilinţă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin!

 

Înapoi la CUPRINS