Înapoi la CUPRINS

 

RUGĂCIUNE PENTRU PĂRINTELE DUHOVNICESC

 

Iartă-i Doamne Iisuse Hristoase robului Tău Părintele (numele) din datoriile ce le-a avut înaintea Ta şi nu le-a îndeplinit.

Iartă-i lui Mântuitorule şi dăruieşte-i dezlegare şi iertare de toate făgăduinţele făcute şi de toate cele ce din neştiinţă a greşit.

Dăruieşte-i sănătate, iertare de păcate, ţine-l între noi şi descoperă-i cum să lucreze cu fiecare dintre noi, precum şi cu mine păcătosul.

Primeşte-i rugăciunile şi ostenelile ce le face pentru noi, răsplăteşte-i dragostea cu care ne înconjoară şi-l ţine între noi până la sfârşit.

Iar pe noi, păcătoşii şi nevrednicii robii Tăi, care ne-ai încredinţat în grija Părintelui (numele) pe acest pământ, ne iartă pentru străduinţele Sfinţiei Sale.

Ajută-ne să ajungem la limanul cel dorit împreună cu vrednicul nostru Părinte (numele) şi primeşte, Doamne, aceste puţine metanii (închinăciuni) de la mine păcătosul pentru sufletul şi trupul Sfinţiei Sale.

Unule, Cela ce eşti grabnic Ajutătorul şi Doctorul sufletelor şi trupurilor noastre, Doamne, arată grabnică cercetare robului Tău Părintele (numele) de durere şi de chinuri.

Dăruieşte-l Bisericii Tale sănătos, îndelungat în zile, drept învăţând cuvântul Adevărului Tău şi scoţând sufletele ce încă mai petrec în bezna întunericului şi a necunoştinţei.

Precum ai avut milă şi de noi, Milostive Stăpâne, aşa şi spre robii cei ce poartă numele Tău cel Sfânt Te milostiveşte şi-i scoate din întunericul necunoştinţei şi al fărădelegii. Amin !

Aşa Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primeşte această fiască rugăciune pentru robul Tău Părintele (numele).

 

Înapoi la CUPRINS