CUVINTE SIMPLE, PENTRU OAMENI SIMPLI

    

O DEDICAŢIE, PENTRU MEDITAŢIE...

  

La un dineu

29 aprilie 2014 

 

La un dineu, se găsea, printre musafiri, şi un ateu – om rău, lipsit de credinţă – care l-a întrebat la un moment dat pe creştinul de alături:

- De unde ştii tu că Dumnezeu te-a iertat pentru păcatele tale sau că îţi ascultă rugăciunile, când, de fapt, nu vezi nimic din toate acestea?

- Dar tu, îl întrebă la rândul său creştinul, de unde ştii dacă este zahăr în ceaiul pe care îl bei acum?

- Cum de unde? Simt gustul zahărului.

- Deci ştii că este zahăr în ceaiul tău, chiar dacă nu-l vezi. E, tot aşa simt şi eu dragostea lui Dumnezeu în inima mea. Sufletul meu îngreunat de păcate se simte izbăvit prin puterea Sfântului Duh. Sfânta Liturghie, Sfânta Spovedanie, rugăciunile îmi înalţă sufletul ce nu-şi găseşte liniştea decât la Dumnezeu. Dragostea nu o vezi cu ochii trupului, ci cu ochii sufletului.
 

“Când am ajuns la iubire, am ajuns la Dumnezeu” (Sfântul Isaac Sirul).

 

Duminica Tomii

27 aprilie 2014 

          Părintele VISARION IUGULESCU -  Predică la Duminica a II-a după Paşti

                                                              Descarcă predica în format "doc"

                                                              Descarcă predica audio în format "mp3"

                                                           

 

Texte alternatif

 

Izvorul Tămăduirii

25 aprilie 2014 

 

În vinerea din Săptămâna Luminată se sărbătoreşte Izvorul Tămăduirii, praznic închinat Maicii Domnului, menit să arate rolul Fecioarei Maria în lucrarea mântuirii. Izvorul Tămăduirii aminteşte de o minune. Cu puţin timp înainte de a ajunge împărat, Leon cel Mare (457-474) se plimba printr-o pădure din apropierea Constantinopolului. La un moment dat a întâlnit un orb rătăcit, care l-a rugat să-i dea apă şi să-l călăuzească pe drumul spre cetate. Leon a pătruns în desişul din apropiere după apă, dar nu a găsit. Pe când se întorcea, se precizează în Penticostar, a auzit-o pe Maica Domnului spunându-i: “Nu este nevoie să te osteneşti, căci apa este aproape! Pătrunde Leone, mai adânc în această pădure şi luând cu mâinile apă tulbure potoleşte setea orbului şi apoi unge cu ea ochii lui cei întunecaţi”. Leon a făcut întocmai şi îndată orbul a început să vadă. După ce a ajuns împărat, Leon a construit lângă acel izvor o biserică. La rândul său împăratul Justinian (527-565) care suferea de o boală grea, s-a vindecat după ce a băut apă din izvor, a construit o biserică şi mai mare. De-a lungul timpului, apa acestui izvor a vindecat multe boli şi a tămăduit diferite răni, molime şi alte suferinţe. La sărbătoarea de astăzi mergem cu gândul şi cu inima mai ales spre Maica Domnului, ea care s-a dovedit izvor al Dumnezeirii prin naşterea Mântuitorului. În toate bisericile şi mănăstirile, după Sfânta Liturghie, se săvârşeşte slujba de sfinţire a apei (agheasma mică).

 

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe

23 aprilie 2014

          Părintele VISARION IUGULESCU - Cazanie la Praznicul Sf. Mare Mucenic Gheorghe

                                                             

 

Texte alternatif

 

LA MULŢI ANI!

tuturor celor care purtaţi numele Sf. Mare Mucenic Gheorghe.

Să biruiţi în toate cele plăcute lui Dumnezeu!

AMIN!

 

Puterea Sfintei Cruci

22 aprilie 2014

 

 

Prin Cruce, spre Înviere

21 aprilie 2014

 

 

ÎNVIEREA DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS

20 aprilie 2014

HRISTOS A ÎNVIAT !

CE BUCURIE SFÂNTĂ !

 

 

 

Cu ocazia PRAZNICULUI INVIERII DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS, urez tuturor cititorilor acestui blog, tuturor celor care mi-au trimis mesaje de felicitare şi tuturor celor pentru care s-a jertfit Domnul nostru Iisus Hristos, multă pace, sănătate, fericire şi drum bun pe calea mântuirii!

 

Săptămâna Patimilor - Sâmbăta cea Mare

19 aprilie 2014

 

Ascultaţi

                

 

Săptămâna Patimilor - Vinerea cea Mare

18 aprilie 2014

 

Ascultaţi

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascultaţi  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Săptămâna Patimilor - Joia cea Mare

17 aprilie 2014

 

Ascultaţi

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascultaţi  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săptămâna Patimilor - Miercurea cea Mare

16 aprilie 2014

 

Ascultaţi

                

 

Săptămâna Patimilor - Marţea cea Mare

15 aprilie 2014

 

Ascultaţi

                

 

Săptămâna Patimilor - Lunea cea Mare

14 aprilie 2014

 

Ascultaţi

                

 

Duminica Floriilor

13 aprilie 2014

          Părintele VISARION IUGULESCU - Predică la Duminica a şasea din Post

                                                              Descarcă predica în format "doc"

                                                              Descarcă predica audio în format "mp3"

                                                           

 

Texte alternatif

 

Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica

11 aprilie 2014

 

 

Despre pocăinţă

10 aprilie 2014 

                                                                   

 

Texte alternatif

 

Să ai dispoziţie să începi

9 aprilie 2014 

 

Ca să pui început bun, trebuie să ai dispoziţie să începi şi să te sileşti puţin. Chiar de-a fi cineva frânt de oboseală, dacă se va sili puţin pe sine, oboseala va trece şi se va simţi bine.

Această mică strădanie pe care o face are mare importanţă înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu aşteaptă decât dispoziţia noastră pentru ca El să poată să intervină.

Se întâmplă însă, nu arareori, să avem această lipsă de dispoziţie. Dar este trebuinţă şi de puţină silire.

Întocmai, când cineva este indispus, şi de obicei, nu are poftă de mâncare, se forţează totuşi şi mănâncă ceva uşor la început, indiferent că are sau nu are poftă, aşa şi tu, nu te lăsa pradă trândăviei, ci pentru început foloseşte o hrană duhovnicească uşoară, ca să-ţi poţi reveni treptat. Apoi, dacă îţi va porni motorul, cu greu îl vei mai putea opri, ci va trebui să-l frânezi.

                                         Sursa: Despre rugăciune, Vol. VI, Cuviosul Paisie Aghioritul

 

Fur al virtuţilor

8 aprilie 2014 

 

Gheronda, mă fură propriile mele patimi. Uneori mă fură iubirea de sine, alteori răspândirea în cele din afară, s-a plâns Părintelui Paisie o monahie.

La aceasta Cuviosul Părinte i-a dat următoarea pildă: Dacă îi lasă cineva pe hoţi să-l fure, se mai îmbogăţeşte vreodată? La fel şi tu, dacă te laşi furată de patimi, oare mai poţi spori? Vei fi totdeauna săracă, întotdeauna vei pierde  tot ce ai agonisit. Adică îţi fură darurile preţioase primite de la Dumnezeu, după care îşi freacă mâinile de bucurie. Mândria este fur al virtuţilor!...

Omul însă, neluând seama la multele daruri cu care l-a înzestrat Dumnezeu,  în loc să-I fie recunoscător pentru toate acestea lui Dumnezeu, se laudă cu ele în sinea lui. Atunci diavolul cel viclean, ca un hoţ ce este merge şi fură darurile, le otrăveşte, şi astfel le face nefolositoare.

                                              Sursa: Patimi şi virtuţi, Vol. V, Cuviosul Paisie Aghioritul

 

Nu vă îngropaţi nici voi talantul

7 aprilie 2014 

 

Unei maici care i-a spus Părintelui Paisie că o invidiază pe o alta, care cânta la strană, părintele i-a dat următoarele pilde:

Aşa cum un om nu seamănă cu celălalt, tot astfel şi darul unuia nu seamănă cu darul celuilalt. Ai observat vrejul de fasole sălbatică pe care o aveţi acolo lângă gard? Toate vrejurile pornesc dintr-o singură rădăcină, dar au culori diferite, unul fiind mai frumos decât celălalt.  Cu toate acestea nu se invidiază unul pe altul, ci fiecare se bucură de culoarea pe care o are.

Vezi şi păsările? Fiecare are darul ei, ciripitul ei. De aceea spun că fiecare trebuie să caute să vadă dacă nu cumva darul pe care îl vede la altul şi îl invidiază, îl are şi el, dar nu îl cultivă. Sau poate că Dumnezeu i-a dat un alt dar. Căci Dumnezeu nu nedreptăţeşte pe nimeni: fiecăruia i-a dat un dar deosebit care să-l ajute în sporirea lui duhovnicească.

Aşadar, să-şi găsească fiecare darurile pe care i le-a dat Dumnezeu şi să-L slăvească, nu în mod fariseic, egoist, ci  smerit, recunoscând că nu s-a arătat vrednic de darurile lui Dumnezeu, iar pe viitor să le pună în valoare.

                                                Sursa: Patimi şi virtuţi, Vol. V, Cuviosul Paisie Aghioritul  

 

Duminica Sf. Maria Egipteanca

6 aprilie 2014 

          Părintele VISARION IUGULESCU - Predică la Duminica a cincia din Post

                                                              Descarcă predica în format "doc"

                                                              Descarcă predica audio în format "mp3"

                                                           

 

Texte alternatif

 

Mângâierea Dumnezeiască

5 aprilie 2014 

 

Părăsirea omenească şi lipsa mângâierii omeneşti aduce mângâierea Dumnezeiască cea bogată. Câtă siguranţă simte copilul în braţele mamei sale!

Asemeni şi credinciosul, simte cea mai mare mângâiere în braţele lui Dumnezeu. Iar, ca să vină mângâierea divină, trebuie să se lipsească de mângâierea cea mincinoasă, omenească.

Cu cât omul este mai lipsit de mângâierea cea de la lume, cu atât mai mult se apropie de el mângâierea cea de la Dumnezeu. Căci şi avva Isac ne-o spune: ,,Cel sărac în lucruri lumeşti se îmbogăţeşte în Dumnezeu”.

                                                          Sursa: Mica Filocalie, Cuviosul Paisie Aghioritul

 

Funcţionarul şi rugăciunea cea înaltă

4 aprilie 2014 

 

Am cunoscut un funcţionar - spunea Cuviosul Părinte Paisie Aghioritul - care ajunsese la înalte măsuri de virtute. Rostea neîncetat Rugăciunea lui Iisus la serviciu, pe drum, şi oriunde mergea. Rugăciunea îi devenise de-sine-lucrătoare şi din ochii lui curgeau lacrimi de doxologie şi de veselie. La biroul unde lucra, uda hârtiile cu lacrimi. Din această pricină se gândea să-şi lase serviciul şi să iasă la pensie. Cuviosul însă i-a spus să nu plece, iar când îl vor întreba colegii din ce cauză plânge, el să spună că şi-a adus aminte de tatăl său.

Odată, în timp ce conducea, ieşindu-i un copil în faţa maşinii, deşi la aruncat cât colo ca pe un titirez, totuşi copilul nu a păţit nimic. L-a păzit Dumnezeu, pentru că în acel ceas omul acesta se ruga.

                                          Sursa: Despre rugăciune, Vol. VI, Cuviosul Paisie Aghioritul

 

Iisuse, Fiul meu iubit !

3 aprilie 2014 

 

 

Al Patimilor timp sosind,

Iisus, Păstorul nostru blând,

Spre Ierusalim mergea,

Spre Crucea de pe Golgota.

 

Pe cale, Maica Sa venind,

Cu pas domol şi suspinând,

Pe Fiul său L-a-mbrăţişat

Şi ca o mamă L-a-ntrebat:

 

- Dar unde mergi aşa grăbit

Iisuse, Fiul meu iubit?

Unde-ai plecat cu atât alai?

Ce tainică dorinţă ai?

 

- Măicuţa Mea ce m-ai născut

Şi cu iubire m-ai crescut,

Spre Golgota eu merg de zor,

Pentru poporul Meu să mor.

 

- Iisuse, Fiul meu iubit,

De Tatăl Sfânt nedespărţit,

Duminică unde vei fi?

Pe unde vei călători?

 

- Intra-voi în Ierusalim,

Ca regele, pe un asin.

Poporul meu, cu Osana

Şi flori, mă va întâmpina.

 

- Iisuse, Fiul meu cel Sfânt,

Un călător pe-acest pământ,

Luni ce le vei mai predica?

Şi cum te vor întâmpina?

 

- Luni, grabnic, o, Măicuţa Mea,

Spre templu mă voi îndrepta

Şi un blestem am să slobod

Smochinului fără de rod.

 

- Iisuse, veşnic călător,

Ce eşti mereu între popor,

Marţi ce îi vei mai învăţa,

Ce-nvăţătură le-oi mai da?

 

- De Judecată le-oi vorbi

Şi-o pildă lor le voi rosti:

Cu cinci fecioare de neam bun

Şi alte cinci cu trai nebun.

 

- Iisuse, blândul meu copil,

Ce ai venit la noi umil,

Dar miercuri unde vei mai fi?

Vrăjmaşii ce vor unelti?

 

- Atunci voi fi, Măicuţa mea,

De cel ce mă va săruta,

De ucenicul cel pierdut,

Pe treizeci de-arginţi vândut.

 

- Iisuse, Fiul meu plăcut,

Din Tatăl Sfânt, din cer, născut,

Joi ce se va mai întâmpla ?

Cu cine, spune-mi, vei cina?

 

- În Joia Mare, Maica Mea,

Cu ucenicii voi cina.

Ei vor gusta cu dor mereu

Din sângele şi trupul Meu.

 

- Iisuse,-al lumii Împărat,

Cel ce de toţi te-ai îndurat,

Dar vineri unde vei mai fi?

Poporul ce-ţi va pregăti?

 

- Măicuţă Sfântă,-n astă zi

Pe cruce mă vor răstigni.

Între tâlhari, poporul Meu,

Va răstigni pe Dumnezeu.

 

- Iisuse, Dumnezeul meu,

Ce lumii ierţi păcatul greu,

Dar sâmbătă cum vei mai fi

De zici că vineri vei muri?

 

- Cu trupul în mormânt voi sta,

Pe toţi din iad îi voi salva,

Voi fi şi cu tâlharu-n Rai,

Nedespărţit de-al meu alai.

 

- După aceea ce va fi?

Mai pot eu, Fiule, trăi?

Căci simt în suflet sabia;

Cum am să-mi duc durerea mea?

 

- Duminică, Măicuţa Mea,

Biruitor voi învia!

Cântând vei auzi pe toţi:

Hristos a înviat din morţi!

 

 

Puterea credinţei

2 aprilie 2014 

 

Un ascet numit Pahomie era fără şcoală. Ştia să spună doar „Hristos a înviat!”. Muncea într-o chilie împlinindu-şi datoria ascultării lui şi, din când în când, cineva îi aducea de mâncare. Mulţi şerpi veneau la locul lui de muncă şi-i făceau viaţa foarte grea. Trebuia să-i ia în mână şi să-i arunce.

Odată, un şarpe mare i-a făcut o aşa problemă, că la apucat şi l-a legat în jurul mijlocului, ca şi o curea, el însă şi-a continuat lucrul de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat.

În scurt timp, intrând în chilia lui călugărul care îi aducea mâncare şi văzându-l cu şarpele legat în jurul mijlocului, s-a speriat foarte tare şi i-a spus să-l arunce afară ca să nu fie rănit de el.  

Atunci bătrânul a repetat cuvintele Mântuitorului Hristos: "Vă dau putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii şi toată puterea vrăjmaşului nu vă va face nimic ca să vă rănească"(Luca 10, 19), şi "Şerpi vor lua în mână şi chiar ceva dătător de moarte de vor lua, nu-i va vătăma" (Marcu 16, 18).

                                                                         Sursa: Patericul atonit, Arhim. Ioanikios

 

Vedeţi! El, necunoscătorul de carte, care nu ştia să spună decât „Hristos a înviat!”, pentru credinţa şi smerenia lui, cunoştea, fără să fi citit, Evanghelia…

 

Viaţa Sfintei Maria Egipteanca

1 aprilie 2014 

        Părintele VISARION IUGULESCU - Viaţa Sfintei Maria Egipteanca

                                                             Descarcă predica audio în format "mp3"

                                                           

 

Texte alternatif

 

 vezi şi

   MARTIE 2014

   FEBRUARIE 2014

   IANUARIE 2014

   DECEMBRIE 2013

   NOIEMBRIE 2013

   OCTOMBRIE 2013

   SEPTEMBRIE 2013

   AUGUST 2013

   IULIE 2013

   IUNIE 2013  

   MAI 2013

   APRILIE 2013

   MARTIE 2013

   FEBRUARIE 2013

   IANUARIE 2013

   DECEMBRIE 2012

   NOIEMBRIE 2012

   OCTOMBRIE 2012

   SEPTEMBRIE 2012

   AUGUST 2012

   IULIE 2012

   IUNIE 2012

   MAI 2012

   APRILIE 2012

   MARTIE 2012

   FEBRUARIE 2012

   IANUARIE 2012

   DECEMBRIE 2011

   NOIEMBRIE 2011

   OCTOMBRIE 2011

   SEPTEMBRIE 2011

   AUGUST 2011

   IULIE 2011

   IUNIE 2011

   MAI 2011

   APRILIE 2011

   MARTIE 2011

   FEBRUARIE 2011

   IANUARIE 2011

   DECEMBRIE 2010

   NOIEMBRIE 2010

   OCTOMBRIE 2010

   SEPTEMBRIE 2010

   AUGUST 2010

   IULIE 2010

   IUNIE 2010

   MAI 2010

   APRILIE 2010

   MARTIE 2010

   FEBRUARIE 2010

   IANUARIE 2010

   DECEMBRIE 2009

   NOIEMBRIE 2009

   OCTOMBRIE 2009

   SEPTEMBRIE 2009

   AUGUST 2009

   IULIE 2009

   IUNIE 2009

   MAI 2009

   APRILIE 2009

   MARTIE 2009

   FEBRUARIE 2009

   IANUARIE 2009

   DECEMBRIE 2008

   NOIEMBRIE 2008