CUVINTE SIMPLE PENTRU OAMENI SIMPLI

La spovedit

31 decembrie 2012 

 

 

Fuga în Egipt

30 decembrie 2012 

          Părintele VISARION IUGULESCU - Predică la Duminica după Naşterea Domnului

                                                              Descarcă predica în format "doc"

                                                              Descarcă predica audio în format "mp3"                                                                                 

 

Texte alternatif

 

Anomalii

29 decembrie 2012 

 

 

Cine vine?

28 decembrie 2012 

 

 

Praznicul Sfântului Ştefan

27 decembrie 2012 

    Părintele VISARION IUGULESCU - Predică la Praznicul Sfântului Ştefan

                                                          Descarcă predica audio în format "mp3"                                                                                 

 

Texte alternatif

 

Vizita lui Moş Crăciun

26 decembrie 2012 

 

 

Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos - 2012

25 decembrie 2012

 

„Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei.
Că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus. Doamne, slavă Ţie !”

                                                                                 (Troparul Naşterii Domnului - glas 4)

 

„Fecioara astăzi pe Cel mai presus de fiinţă naşte, şi pământul peştera Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slăvesc şi magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi S-a născut prunc tânăr, Dumnezeu Cel mai înainte de veci”

                                                                               (Condacul Naşterii Domnului - glas 3)


 

 

 

La duhovnic

24 decembrie 2012 

 

 

Fecioara va naşte...

23 decembrie 2012 

          Părintele VISARION IUGULESCU - Predică la Duminica dinaintea Naşterii Domnului

                                                              Descarcă predica în format "doc"

                                                              Descarcă predica audio în format "mp3"                                                                                 

 

Texte alternatif

 

Crucea Ta

22 decembrie 2012 

 

Toată lumea îşi doreşte doar binele, adică un fel de rai. Dar pământul este un mic iad, pentru că ce rost avea să-l scoată Dumnezeu pe Adam din Rai şi să-l aşeze într-un alt rai?!

Toţi oamenii, buni şi răi, împăraţi şi săraci, sfinţi şi oricine ar fi, trebuie să ofteze, pentru că, fiecare dintre ei are de dus o cruce pe faţa pământului. Însă Dumnezeu îi dă omului crucea sa, în aşa fel încât el s-o poată duce!...

Dacă cineva vrea să fie fericit şi pe lumea aceasta şi pe cealaltă, să fie cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Cel Care îi dă fericire omului!

Omul, singur nu se poate ajuta; alţii, nu îl pot ajuta prea mult; diavolul, nicidecum nu îi ajută, şi atunci, cine oare să îl ajute?!

Răspunsul este desigur, numai Dumnezeu!

                                         Sursa: Părintele Visarion, duhovnicul de la Clocociov-Slatina

 

Înţelepciunea sfinţilor

20 decembrie 2012 

 

La Sfântul Antonie s-au dus odată câţiva învăţaţi din Egipt şi l-au întrebat:

- Preacuvioase, de ce nu învăţaţi carte, că aveţi atâţia călugări pe care trebuie să-i conduceţi?

Şi atunci, Sfântul Antonie i-a întrebat:

- Ce a făcut Dumnezeu: minte sau cartea?

- Mintea, i-au răspuns aceia.

Apoi Sfântul a mai adăugat:

- Cel ce slujeşte lui Dumnezeu cu mintea şi cu toată inima nu mai are nevoie şi de multă carte. Eu am deschisă în faţa ochilor o carte, şi anume: creaţia lui Dumnezeu, şi eu citesc cât mai des în ea.

Şi filosofii iar l-au întrebat:

- De ce pe sfinţia ta te iubesc toţi, iar pe noi nu?

- Fiindcă eu Îl iubesc pe Dumnezeu, de aceea şi pe mine mă iubeşte toată lumea.

Şi atunci, filosofii s-au făcut călugări sub ascultarea Sfântului Antonie.

                                                                               Sursa: Povestiri Duhovniceşti, vol. I

 

Trebuie să semănăm, ca să dea Dumnezeu

19 decembrie 2012 

 

Mulţi cred că pot dobândi fără osteneală o virtute, ba chiar că s-ar putea şi sfinţi. Dar pentru ca Dumnezeu să dea, trebuie ca noi să semănăm. Cum să ne dea Dumnezeu fără ca noi să nu lucrăm?!

Dumnezeu trimite ploaie, înmoaie pământul, dar şi noi trebuie să ne ,,arăm” ogorul. Pământul este gata, dar trebuie să băgăm plugul în ogorul sufletului şi să îl semănăm. Şi ceea ce semănăm, aceea vom secera. Dar cum vom semăna dacă nu arăm?! Şi ce vom secera dacă nu semănăm?

De aceea să nu întrebaţi numai ce poate Dumnezeu să facă, ci să vă întrebaţi şi pe voi înşivă ce puteţi face. Banca lui Hristos dă o dobândă foarte mare. Dar cum vom ridica bani, dacă noi nu am depus nimic la bancă.

                                                            Sursa: Patimi şi virtuţi, Cuviosul Paisie Aghioritul

 

Să nu ne îndreptăţim patimile

18 decembrie 2012 

 

Fiecare om are înclinaţii moştenite, bune sau rele. Trebuie însă să se lupte pentru a scăpa de propriile defecte şi a cultiva ceea ce are bun.

Înclinaţiile rele moştenite nu sunt o piedică în calea sporirii duhovniceşti, căci atunci când cineva se nevoieşte, fie chiar şi pentru puţin, dar cu multă stăruinţă, atunci Dumnezeu Se înduioşează şi ajută mult pe un suflet care are înclinaţii rele moştenite, dar care, se luptă cu râvnă să zboare spre cer cu aripa sa atrofiată, care este moştenirea cea rea.

Sunt încă mulţi care s-au slobozit de acestea cu puţină osteneală din partea lor şi cu mult ajutor de la Dumnezeu. Aceşti oameni sunt mari eroi în faţa lui Dumnezeu, căci ceea ce Îl înduioşează pe Dumnezeu este lucrarea pe care o săvârşim asupra omului nostru cel vechi.

                                                             Sursa: Patimi şi virtuţi, Cuviosul Paisie Aghioritul

 

Umilinţa

17 decembrie 2012 

 

Primislaw, regele Boemiei, dintr-un simplu ţăran a fost ridicat pe scaunul de rege.

Pentru a se reţine de la orice acţiune contra ţăranilor şi pentru a-şi avea pentru totdeauna dinaintea ochilor originea sa, el a hotărât să-şi păstreze îmbrăcămintea şi portul cel ţărănesc.

Întocmai şi creştinul, n-ar trebui să-şi uite originea sa din ţărână, ci ar trebui să-şi înfrâneze mândria, umilindu-se înaintea Creatorului său, înaintea lui Dumnezeu.

 

Cina împăratului

16 decembrie 2012 

          Părintele VISARION IUGULESCU -  Predică la Duminica a XXVIII-a după Rusalii

                                                              Descarcă predica în format "doc"

                                                              Descarcă predica audio în format "mp3"                                                                                 

 

Texte alternatif

 

Sfântul Ierarh Spiridon

12 decembrie 2012 

 

 

Izvorul tuturor relelor

11 decembrie 2012 

 

Dacă trufia este izvorul adânc al tuturor relelor, singurul mijloc de a o vindeca - fiindcă ne aflăm în faţa unei ,,maladii” spirituale - este opusul ei, şi anume smerenia.

Dar Dumnezeu nu Se lasă impresionat de cei strălucitori, ci El Se sălăşluieşte numai în sufletele cele smerite, căci numai cu ajutorul smereniei vom reuşi să biruim patimile şi să ne păstrăm năzuinţele duhovniceşti.

Povară uşoară, smerenia, îi face celui ce o are viaţa plăcută şi fericită, inima smerită, primindu-le pe toate cu bucurie.

Cu cât mai mult te vei smeri pe tine însuţi, cu atât mai mari vor fi şi darurile lui Dumnezeu.  

                                          Sursa: Să ne rugăm 15 zile cu Sfântul Siluan, Maxime Egger

 

Dar care este voia lui Dumnezeu?

10 decembrie 2012 

 

Adeseori, oamenii se-ntreabă: ,,Dar care este voia lui Dumnezeu?”. Nu cunosc ei oare voia lui Dumnezeu?!

Adică ce nu cunoşti? Nu ştii oare că s-ar cădea să faci puţin mai multă rugăciune?! Este nevoie să ţi-o spună cineva? Nu ştii că acea puţină rugăciune pe care o faci, trebuie să o faci din tot sufletul? Nu ştii că nu trebuie să-l contrazici pe aproapele tău, că nu trebuie să îl superi? Nu ştii că trebuie să îl ajuţi puţin? Nu ştii că trebuie să-l ierţi, să-l tolerezi, să-l iubeşti, să te rogi şi pentru el? Nu ştii că s-ar cădea să fii mai răbdător, să nu te mânii?!

Nu ni se cere să facem lucruri mari, ci lucruri cunoscute, obişnuite, însă să le facem cu tot sufletul nostru!...

                                                  Sursa: Sufletul meu, temniţa mea; Simeon Kraiopoulos

 

Femeia gârbovă

9 decembrie 2012 

          Părintele VISARION IUGULESCU -  Predică la Duminica a XXVII-a după Rusalii

                                                              Descarcă predica în format "doc"

                                                              Descarcă predica audio în format "mp3"                                                                                 

 

Texte alternatif

 

Noi oare cui slujim?

 

 

Tot timpul este un talant, şi el trebuie fructificat întotdeauna. O oră irosită la discuţii nefolositoare nu este altceva decât un talant îngropat pentru totdeauna în pământ. N-ai făcut niciun rău, dar nici bine.

Privitul la televizor, şi el, nu poate să nu aducă un câştig diavolului în vreun fel, măcar timpul pierdut.

Căldicelul este cel care vrea să slujească la doi domni, adică şi diavolului şi lui Dumnezeu. Însă pentru că astfel nu poate avea nădejdea mântuirii, Dumnezeu îi cere omului să-L urmeze doar pe El, că la botez aşa am făgăduit fiecare dintre noi, prin gura naşului: ,,Mă lepăd de satana şi de toate lucrurile lui”, iar acesta este un jurământ ce ar trebui respectat.

                                             (Părintele Visarion, duhovnicul de la Clocociov-Slatina )

 

Sfânta Muceniţă Filofteia

7 decembrie 2012 

 

 

Sfântul Nicolae

6 decembrie 2012

          Părintele VISARION IUGULESCU - Predică la Praznicul Sfântului Nicolae

                                                                                         

 

Texte alternatif

 

Aripa atrofiată

5 decembrie 2012 

 

Fiecare om are înclinaţii moştenite, bune sau rele. Trebuie însă să se lupte pentru a scăpa de propriile defecte şi a cultiva ceea ce este bun.

Înclinaţiile moştenite nu sunt o piedică pentru sporirea duhovnicească, căci atunci când cineva se nevoieşte, Dumnezeu Se înduioşează şi-l ajută mult pe un astfel de suflet, care are înclinaţii rele moştenite, dar care, cu râvnă se luptă să zboare spre cer cu aripa sa atrofiată, care este moştenirea cea rea.

Sunt mulţi care s-au slobozit de acestea cu puţină osteneală din partea lor şi cu mult ajutor de la Dumnezeu. Aceşti oameni sunt adevăraţi eroi în faţa lui Dumnezeu, căci ceea ce Îl înduioşează pe Dumnezeu este lucrarea pe care o săvârşim asupra omului nostru cel vechi.

                                                                                           (Cuviosul Paisie Aghioritul)

 

Ce este smerenia?

4 decembrie 2012 

 

Din ce în ce mai conştient de slăbiciunea şi de păcatele sale, sufletul omului smerit se fereşte să-şi judece aproapele, considerându-se netrebnic înaintea lui Dumnezeu şi ultimul dintre toţi oamenii. Şi astfel, bucuros că ocupă cel din urmă loc, nu încearcă să se ridice mai presus de ceilalţi, ci doar să îi slujească.

Plin de dragoste, sufletul smerit se teme să nu-L mâhnească pe Dumnezeu, să nu supere pe fratele sau sora lui.

Ferindu-se de laudele omeneşti şi de gândurile cele trufaşe, sufletul smerit primeşte cu bucurie reproşurile şi nu încetează să şi le aducă el singur.

Lepădându-se de voia sa proprie pentru a se lăsa în seama celei a lui Dumnezeu, sufletul smerit mulţumeşte în toate şi pentru toate, primeşte toate încercările ca din mâna lui Dumnezeu şi se mulţumeşte întotdeauna cu ceea ce are.

                                                                                               (Sfântul Siluan Athonitul)

 

Roagă-te şi fii tare!

3 decembrie 2012 

 

 Cei ce se străduiesc să ducă o viaţă duhovnicească trebuie să poarte necontenit cea mai anevoioasă şi mai subtilă luptă: lupta duhovnicească cu gândurile. Li se cere să aibă în orice clipă ochiul cugetului treaz şi limpede pentru a ţine sub supraveghere toate gândurile care trec prin suflet şi care ar putea veni de la cel viclean, ca să le poată respinge. Inima acestora trebuie să fie mereu pătrunsă de credinţă arzătoare, de smerenie şi de dragoste.

Altminteri viclenia diavolească ar putea pătrunde lesne în ea, iar după viclenie, slăbirea credinţei sau chiar necredinţa. Apoi, tot răul, de care nu se vor putea izbăvi curând, oricâte lacrimi ar vărsa. Iată de ce nu trebuie să-ţi laşi inima să se răcească. Mai cu seamă în timpul rugăciunii caută să te ţii deoparte cu orice chip de nepăsarea cea rece. Se întâmplă adesea ca buzele să se roage, dar inima să fie cuprinsă de o vicleană puţină credinţă, sau chiar de necredinţă.

Omul pare aproape de Domnul cu buzele, dar cu inima este departe de El. Însă în vreme ce noi ne rugăm, vicleanul diavol recurge la tot felul de viclenii, pe care de cele mai multe ori nici măcar nu le observăm, pentru a ne răci inima şi a ne-o atrage spre viclenie. Roagă-te şi fii tare! întăreşte-ţi inima!

                                                       (Cuvinte duhovniceşti, Sfântul Ioan de Kronstadt)

 

Orbul din Ierihon

2 decembrie 2012 

          Părintele VISARION IUGULESCU -  Predică la Duminica a XXXI-a după Rusalii

                                                              Descarcă predica în format "doc"

                                                              Descarcă predica audio în format "mp3"                                                                                 

 

Texte alternatif

 

Povestea împăratului milostiv

1 decembrie 2012 

 

Trăia odată, demult, un împărat tânăr şi foarte bun la suflet, care obişnuia să se plimbe prin ţara sa însoţit doar de o singură slugă. Acesta, de câte ori întâlnea vreun om sărac, îi dădea milostenie, şi căuta să îl ajute pe cât îi stătea de mult în putere.

Odată, mergând el aşa pe cale, a dat într-un loc pustiu, numai ce a dat peste un călugăr mort. Atunci, ca să nu-i ştie nimeni fapta sa, trimiţându-şi sluga înainte, el a aşternut peste cel mort haina sa împărătească. Apoi şi-a continuat drumul, căci avea mult de mers în ziua aceea.

Însă, tot călătorind el aşa, s-a întâmplat că a căzut de pe cal rănindu-se foarte tare la un picior. Ajuns în cele din urma iar la palat, el i-a chemat la palat pe cei doi doctori ai săi, însă în zadar. Piciorul i se umfla tot mai mult şi mai mult, iar ei i-au spus că piciorul trebuie neapărat tăiat pentru a mai rămâne în viaţă.

În noaptea aceea împăratul nici nu a putut dormi vreun pic şi a rugat-o pe una din slugile sale să îi aprindă candela şi a rămas singur privind la icoana pe care o avea pe peretele dinspre răsărit şi gândindu-se la soarta sa cea grea. Şi cugetând el la aceasta, numai ce se deschide fereastra şi în camera împărătească a pătruns un călugăr luminos la chip, care văzându-l atât de mâhnit, l-a întrebat:

- De ce eşti atât de mâhnit, împărate?

- Cum să nu fiu - ia răspuns împăratul - de vreme ce mâine trebuie să-mi taie piciorul?

Atunci, călugărul, atingând piciorul împăratului, acela îndată s-a făcut sănătos.

- Ridică-te şi mergi, i-a spus călugărul!

 - Nu pot - i-a spus împăratul - căci am piciorul rupt.

Dar luându-l călugărul de mână, împăratul s-a ridicat şi a putut iarăşi să meargă.

- Spune-mi cine eşti, l-a întrebat împăratul nedumerit?

- Cum, nu mă mai cunoşti? Oare nu este aceasta haina ta, cu care m-ai acoperit ieri? Dumnezeu a privit la necazul tău şi m-a trimis să te vindec deoarece şi tu mi-ai făcut mie bine.

A doua zi împăratul era sănătos spre uimirea celor doi doctori. Şi, povestind împăratul cele petrecute cu o noapte în urmă, toţi au lăudat şi au dat slavă lui Dumnezeu, Care nu îi lasă pe cei ce fac altora un bine.

                                                                                  (Micul pateric, Savatie Baştovoi)

 

 vezi şi

   NOIEMBRIE 2012

   OCTOMBRIE 2012

   SEPTEMBRIE 2012

   AUGUST 2012

   IULIE 2012

   IUNIE 2012

   MAI 2012

   APRILIE 2012

   MARTIE 2012

   FEBRUARIE 2012

   IANUARIE 2012

   DECEMBRIE 2011

   NOIEMBRIE 2011

   OCTOMBRIE 2011

   SEPTEMBRIE 2011

   AUGUST 2011

   IULIE 2011

   IUNIE 2011

   MAI 2011

   APRILIE 2011

   MARTIE 2011

   FEBRUARIE 2011

   IANUARIE 2011

   DECEMBRIE 2010

   NOIEMBRIE 2010

   OCTOMBRIE 2010

   SEPTEMBRIE 2010

   AUGUST 2010

   IULIE 2010

   IUNIE 2010

   MAI 2010

   APRILIE 2010

   MARTIE 2010

   FEBRUARIE 2010

   IANUARIE 2010

   DECEMBRIE 2009

   NOIEMBRIE 2009

   OCTOMBRIE 2009

   SEPTEMBRIE 2009

   AUGUST 2009

   IULIE 2009

   IUNIE 2009

   MAI 2009

   APRILIE 2009

   MARTIE 2009

   FEBRUARIE 2009

   IANUARIE 2009

   DECEMBRIE 2008

   NOIEMBRIE 2008