CINE ESTE MAICA SFÂNTĂ ?

  

Cine este Maica Sfântă care s-a învrednicit

Ca să nască pe Mesia, Dumnezeul Cel slăvit ?

Cine taina cea ascusă şi de îngeri neştiută

A-mplinit prin curăţia şi prin firea-I preasmerită ?

 

Refren:

 

     E Preasfânta Născătoare, Maica Domnului Hristos,

     Grabnică ajutătoare omului ce-i păcătos !

     Toate neamurile-n cântec trebuie s-o fericească,

     Fiindcă-i salvatoarea noastră din căderea strămoşească.

 

Cine fără stricăciune pe Cuvântul Dumnezeu

A născut în feciorie şi fecioară e mereu ?

Cine este mai cinstită mai presus de heruvimi

Şi e-n Ceruri mai mărită decât sfinţii serafimi ?

 

Cine e Împărăteasă şi în Cer şi pe Pământ ?

Cine-i Tatălui mireasă îmbrăcată-n Duhul Sfânt ?

Cine este scară sfântă care ca un curcubeu

Trece bolta şi prin care ne suim la Dumnezeu ?

 

Cine mâgâie durerea copilaşilor firavi

Şi alină bătrâneţea celor singuri şi bolnavi ?

Cine vine mai degrabă să ne sară-n ajutor

Când vrăjmaşii ne aşteaptă să cădem în laţul lor ?

 

Cine plânge şi se roagă Domnului Iisus Hristos

Ca să-l ierte de păcate pe smeritul păcătos ?

Cine este Maică bună şi al nostru sol ceresc

Şi doreşte-n cer s-aducă pe tot neamul omenesc ?

 

 

IISUSE TE-AŞTEPTĂM

 

Scripturile, care nu pier,

Ne spun neîncetat,

Că va veni Iisus din Cer,

Ca Domn şi Împărat.

Mireasa vine să şi-o ia,

S-o ducă-n Cerul Sfânt,

Din cele care vor veghea

Tot timpul pe pământ.

 

Refren:

          Iisuse Te-aşteptăm să vii !

          Şi tare mult am vrea, 

          Tu, Mire, nouă să ne fii, 

          Şi noi mireasa Ta. 

 

Tradiţia, din tată-n fiu,

Pe toţi ne-a învăţat,

Că va veni Iisus cel Viu,

Cerescul Împărat.

Şi-aceea care, cu temei,

La aşteptat cu dor,

În veci, El, fi-va Mire ei,

Şi ea, Lui, scump odor.

 

Biserica lui Dumnezeu,

Ce-o ştim de la Sobor,

De două mii de ani, mereu,

Ne predică de zor,

Că-n lume suntem călători,

Iar cel ce şi-a dorit,

Îl va lua curând pe nori,

Iisus cel mult iubit.

 

Ca nişte bravi predicatori

Şi semnele ne-au spus

De-atâţia ani, de-atâtea ori:

Aproape e Iisus !

Ulei în grabă cumpăraţi ,

Din cel care-i curat,

Fi-ţi gata să întâmpinaţi

Pe Fiul de-Împărat !

 

Scripturile de studiem,

Tradiţia de-o ştim,

Biserica de-o cercetăm

Şi semnele citim,

Iisuse, Doamne-Ţi mulţumim

Că tu eşti Bun şi Sfânt,

Că Tu ne-ai dat, să nu pierim,

O mamă pe pământ !

 

IISUSE TE-AM AFLAT 

 

Am rătăcit fără să ştiu

Şi fără să-nţeleg,

Credinţa-n Bunul Dumnezeu,

Spre care-acum alerg.

Primeşte-mă Iisuse Scump,

Căci vinovat sunt eu,

Mă vindecă Stăpâne Sfânt,

Căci Tu eşti Dumnezeu!

 

 Refren:

       Iisuse, Doamne Te-am aflat,

       Ajută-mă acum 

       Să te urmez neîncetat, 

       Să nu m-abat din drum. 

 

Precum o oaie s-a pierdut

De turmă şi stăpân,

Aşa şi eu m-am rătăcit

De staulul divin.

Când rănile îmi vei lega,

Voi fi ca l-anceput:

Oiţă fără de cusur

Aşa cum mai făcut.

 

Aşa cum fiul cel pierdut

Pe tatăl l-a lăsat,

Aşa şi eu am tot slujit

"La porci la un bogat".

Dar nu mai vreau acum deloc

Să tot alerg pribeag,

Ci mă întorc la Tatăl meu,

Ce ştiu c-aşteaptă-n prag.

 

Iisuse, cum să-ţi mulţumesc

De mila ce-ai avut,

De cel ce iar Te-a răstignit,

De fiul cel pierdut ?

De-aceea azi, umil, doresc

Să nu mai am alt gând,

Decât, doar Ţie să-ţi slujesc,

Şi pururea să-ţi cânt.

 

LA CER 

 

Când zorii-apar frumos,

Aud chemări fierbinţi

Sunt glasuri dulci, de sfinţi.

Ce-mi zic aşa duios ?

 

Refren:

        La cer, la cer, la cer

        Noi te-aşteptăm cu dor, 

        La cer, la cer, la cer 

        Să vii degrabă-n zbor ! 

 

Când cerul e senin,

Aud cântând uşor

Al îngerilor cor.

Ce-mi zic aşa de lin ?

 

Când seara vine-n zor,

Aud un glas frumos

E Maica lui Hristos.

Ce-mi zice-aşa cu dor ?

 

Când stelele se-aprind

Un glas aud de sus

E glasul lui Iisus.

Ce-mi zice-aşa de blând ?

 

Tu Doamne ştii că vreau

Dar sunt neputincios

În Cerul Tău frumos,

Ridică-mă să stau !

 

LUMEA E UN IARMAROC

 

Multă lume-i adunată

La o margine de crâng:

Şi săraci, şi la cravată,

Fiindcă azi e zi de târg.

 

Într-o parte-i târg de vite:

Ţapi, viţei, purcei, căţei,

Iar alăturea se vinde

Oi, mieluţi sau porumbei.

 

Marfă este din belşug:

Din Bizanţ, din Orient,

Mirodenii dar şi suc

Din apus, din Occident.

 

Semnul cel proorocit

Al comerţului, îl vezi,

Între bare stând pitit,

Pe pachete şi pe lăzi.

 

Negustori mulţi sunt pe cale,

Dar şi de-alde "cască-gură";

Unii vând, luând parale,

Alţii cumpără sau fură.

 

Lumea-i ca un iarmaroc

Unde vinzi şi cumperi, frate,

Căci e banul la mijloc

Şi el e prezent în toate.

 

Pentru mulţi e paradis

Unde negustori dibaci

Le oferă numai vis

Pământenilor săraci.

 

Dar ce strigă negustorii ?

Ce oferă spre vânzare,

De atrag cumpărătorii

Ce se strâng cu mic şi mare ?

 

Îmi vând cinstea pe parale,

Strigă tare Penelopa,

Căci nu este altă cale

Ca să intr-un Europa !

 

Vând maşina mea luxoasă,

OPEL în perfectă stare,

Spaţioasă cât o casă,

Ca să-mi iau alta mai mare !

 

Unul strigă şi mai tare:

Vând urgent casuţa noastră

Ca să-mi fac o vilă mare

Pentru mine şi nevastă !

 

Vând pe fraţi şi pe surori,

Strigă un creştin de formă.

Nu mai vreau exagerări,

Vreau credinţă uniformă !

 

Îmi vând sufletul din mine,

Strigă un creştin pe şleau,

Ca să-mi dea un colţ de pâine

Negustorii care au !

 

Îmi vând timpul preţios

Hărăzit de Creator,

Strigă unul curios,

Ca să-mi iau televizor !

 

În acest vast Babilon,

Apărând dintr-un ungher,

Strigă tare şi Ion:

Vând pământ şi cumpăr cer !

 

Însă cei ce trec agale,

Pe nebun îl iau în râs.

Pentru ea cei cu parale

Sunt deja în paradis.

 

Fără agresivitate,

Printre strigături feroce,

Cineva adus de spate,

Strigă cu o dulce voce:

 

Îmi vând sănătatea scumpă

Pentru rai, pentru salvare,

Pentru cei ce mă ascultă,

Căci sunt mamă şi mă doare.

 

Vând ulei din cel curat

Pentru candelele voastre !

Strigă tot mai apăsat,

Dorul inimilor noastre.

 

Copilaşii mei curaţi,

Cumpăraţi numai ce-i sfânt,

Ca să nu vă înşelaţi

În acest târg pe pământ.

 

Căci la spartul târgului,

Toţi ce care-au cumpărat

Marfa occidentului,

Văd ce mult s-au înşelat.

 

Lumea e un iarmaroc

Unde poţi să cumperi raiul,

Sau să cumperi iad şi foc ;

Preţul lor îţi este… traiul.