CUVINTE SIMPLE, PENTRU OAMENI SIMPLI

Batista pocăinţei

31 martie 2014

 

Când împărăţea evlaviosul împărat Mauriciu (sec. IV), trăia în zona Traciei şi o căpetenie de hoţi. Acesta, într-atât de mult îi terorizase pe oameni, încât toate străzile erau cu desăvârşire pustii.

Aflând de aceasta, Mauriciu s-a decis să trimită la căpetenia hoţilor pe însăşi garda sa personală. Acest gest al împăratului, laolaltă cu reclamaţiile primite de la oameni şi cu lucrarea lui Dumnezeu, au adus-o pe căpetenia hoţilor la ruşine şi la părere de rău.

Atunci, lăsând în urmă viaţa cea păcătoasă, căpetenia hoţilor a coborât din munţi şi căzând la picioarele împăratului, s-a căit cu lacrimi de cele săvârşite.

Dar, nu au trecut multe zile şi iată că hoţul s-a îmbolnăvit. Făcând o febră mare, a fost internat la spitalul Sfântul Sampson. Noaptea, simţind el că sfârşitul îi era foarte aproape, cu lacrimi (a fost auzit de toţi ceilalţi bolnavi) şi-a cerut iertare de la Hristos zicând: "Nu-Ţi cer, Iubitorule de oameni, nimic mai mult decât să mă miluieşti şi pe mine - hoţul, precum ai miluit şi pe alţii ca mine. Primeşte aceste lacrimi ale celui din urmă ceas al vieţii mele, precum le-ai primit şi pe cele ale Apostolului Tău, Petru. Udă cu lacrimile acestea ale mele buretele milei Tale şi şterge cu acesta păcatele mele”.

În acelaşi timp, doctorul spitalului, pe când dormea acasă la el, vede în vis mulţime de diavoli care se apropiau de patul hoţului cu listele de păcate. Apoi mai vede şi doi îngeri strălucitori.

Diavolii aducând o balanţă au început a pune listele lor cu păcate pe unul din discurile balanţei, discul acesta coborând foarte, foarte jos, în vreme ce celălalt se urcase foarte sus.

- Noi nu avem să punem nimic, spuneau îngerii unul către celălalt!... Ce să punem? Nu are nici zece zile de când a încetat crimele şi jafurile… Ce faptă bună să aflăm noi la acesta?

Însă, pe când se socoteau ei aşa, au căutat şi în patul lui, în speranţa că vor găsi ceva să poată pune şi ei pe discul faptelor lui bune. Şi într-adevăr au găsit. Au găsit batista cu care îşi ştersese el lacrimile.  

Atunci degrabă punând-o şi ei în cumpănă, au văzut cum discul pe care era aşezată batista îmbibată cu lacrimi degrabă s-a echilibrat şi chiar a atârnat mai greu decât cea a faptelor sale rele.

- A câştigat iubirea lui Hristos, au strigat atunci cei doi îngeri!

Îndată a ajuns la spital şi doctorul, care într-adevăr îl află pe hoţ mort, însă foarte senin la faţă.

 

Să-L slăvim pe Dumnezeu! Am auzit de hoţul mântuit de Hristos pe cruce prin căinţa lui, iar acum am cunoscut pe un alt hoţ care a fost mântuit prin lacrimile pocăinţei!...

Să ne căim şi noi, fraţilor, de faptele noastre cele rele, căci şi noi am furat mult de tot, mai ales Ziua Domnului, lipsind de la Sfânta Liturghie în duminici şi sărbători. Şi Dumnezeu ne va ierta, dacă vom pune început bun şi dacă vom face SPOVEDANIE curată, căci este vremea spovedaniei...

               Sursa: Minuni ale sfinţilor îngeri, tradusă din limba greacă de Ion Andrei Ţârlescu

 

Duminica Sfântului Ioan Scărarul

30 martie 2014

          Părintele VISARION IUGULESCU - Predică la Duminica a patra din Post

                                                              Descarcă predica în format "doc"

                                                              Descarcă predica audio în format "mp3"

                                                           

 

Texte alternatif

 

Atletismul duhovnicesc

29 martie 2014

 

Întotdeauna, atleţii se luptă pentru a dobândi cunună. Acelaşi lucru trebuie să îl facă şi atleţii duhovniceşti. Însă pentru a fi încununaţi, ei trebuie să păzească legea lui Dumnezeu.

Este cu adevărat înfricoşător, fraţilor, ca noi să ne nevoim, şi la urmă să nu fim încununaţi, să se dovedească zadarnice toată nevoinţa noastră, zadarnice toate speranţele şi năzuinţele noastre. Să alergăm în arenă în zadar, să răbdăm fără răsplată necazurile şi năpastele venite asupra noastră, să ne irosim vremea fără a dobândi roade, să ne cheltuim viaţa fără a strânge ceva, iar la urmă să ajungem ultimii, ruşinaţi.

Care este însă motivul acestei mari pierderi? Este nevoinţa care nu se face după legea lui Dumnezeu, fiindcă nu se cere orice nevoinţă, ci doar cea făcută după legea lui Dumnezeu!...

Dar care-i acea nevoinţă care-i încununează pe atleţi, care împlineşte dorinţele şi adevereşte speranţele, care transformă necazurile în bucurii şi la final aduce slavă, care-i arată pe adevăraţi ostaşi ai lui Hristos? Fără îndoială, este numai nevoinţa făcută după legea lui Dumnezeu, care are la bază virtutea iar ca finalitate desăvârşirea morală.

                                    Sursa: Învăţături alese, Sfântul Nectarie; Presb. Dionisie Tatsis      

 

Smerenia opreşte furtuna

28 martie 2014

 

Se spune că, odată, călătorea pe mare un om cu o corabie. Dar nu a pornit el bine corabia, că s-a şi pornit o furtună năprasnică.

Speriat, omul a început a se ruga aşa lui Dumnezeu: „Doamne, ştii că datorită păcatelor mele s-a pornit furtuna aceasta, dar Te rog să o opreşti că soţia mea este rău bolnavă, copiii sunt încă mici şi nu are cine să le poarte de grijă!”, iar Domnul, ascultându-i rugăciunea, a oprit furtuna.

Peste cinci ani de zile, acelaşi om călătorea pe mare, tot cu o corabie, şi iar s-a pornit furtuna, insă una şi mai mare decât cea de cu cinci ani în urmă.

Omul înspăimântat iar s-a rugat lui Dumnezeu zicând: „Doamne ştiu că şi furtuna aceasta s-a pornit tot pentru păcatele mele, dar Te rog să o opreşti fiindcă cei care sunt pe corabie cu mine sunt nevinovaţi!”, iar Dumnezeu din cer atunci i-a răspuns: „O, dacă ai ştii câte perechi de opinci am rupt ca să vă adun pe toţi la un loc!...”.

Aşadar, lucru plăcut a fost lui Dumnezeu smerenia corăbierului, socotindu-se pe el vinovat şi pe ceilalţi nevinovaţi.

Am mai putea spune şi aşa: ,,O, dacă am ştii noi câte perechi de opinci nu rupe Dumnezeu ca să ne adune în fiecare Duminică în Sfânta Sa Biserică, la Sfânta Liturghie, la Spovedanie şi Împărtăşanie, la rugăciune şi celelalte fapte bune, I-am mulţumi şi L-am slăvi neîncetat.

                                                                                      Sursa: Povestiri Duhovniceşti

 

Cum şi de ce îngăduie Dumnezeu un lucru ca acesta?

27 martie 2014

 

Bunătatea nesfârşită a lui Dumnezeu niciodată nu ar îngădui să existe pe pământ fărădelegi aşa de rele, dacă nu ar dobândi din ele un bine mai mare şi nu ar îndrepta spre mântuire ceea ce se face din răutate.

Dumnezeu a îngăduit să sporească invidia fraţilor lui Iosif împotriva acestui tânăr nevinovat, dar pentru care pricină a îngăduit? Pentru scăparea de foamete şi moarte atât a părinţilor, fraţilor şi rudelor lui, cât şi a întregului Egipt.

Dumnezeu a îngăduit să fie aruncat în groapa cu lei întărâtaţi proorocul Daniil, condamnat pe nedrept, dar pentru ce a îngăduit? Pentru ridicarea sa şi a prietenilor săi pe cea mai înaltă treaptă a slavei şi a măreţiei. 

Astfel, din orice îngăduinţă iau naştere şi se descoperă cele mai mari comori ale slavei lui Dumnezeu şi ale binefacerilor Lui către fiecare om din tot neamul omenesc. O, cât de minunat şi de măreţ se manifestă Pronia Dumnezeiască prin îngăduinţele Sale de zi cu zi!

 Sursa: Iliotropion sau acordul dintre voia omului şi voia lui Dumnezeu, Sfântul Ioan Maximovici, Mitropolit de Tobolsk şi Serbia

 

Spune-mi cu ce te hrăneşti, ca să-ţi spun ce eşti

26 martie 2014

 

Dacă avem gânduri curate şi bune - lumea o vom vedea bună - aşa cum şi este, fiind creaţia lui Dumnezeu.

Toţi avem impurităţi (păcate şi patimi). Dacă vom căuta răutatea, ne vom hrăni sufletul cu răutăţi şi vom deveni răi.

Dacă vom căuta bunătatea, ne vom hrăni cu bunătăţi şi vom deveni buni. Nu trebuie să ne intereseze ce fac oamenii răi, pentru că vom intra în ispita răutăţii lor.

Ca să primim Darul Dumnezeiesc, trebuie să ne apropiem de Dumnezeu numai cu bunătate.

Să ne osârduim să fim albină care adună nectarul duhovnicesc şi nu muscă ce se hrăneşte cu necurăţii, după cum ne îndeamnă firea şi diavolii. Astfel, viaţa noastră va fi o prăznuire duhovnicească.

Sursa: Gânduri bune în viaţa creştinului ortodox, Părintele Daniel de la Rarău (Sandu Tudor)

 

Buna Vestire

25 martie 2014 

          Părintele VISARION IUGULESCU - Predică la Praznicul Bunei Vestiri

                                                              Descarcă predica în format "doc"

                                                              Descarcă predica audio în format "mp3"

                                                           

 

Texte alternatif

 

Otrava invidiei

24 martie 2014

 

Invidia este una din cele mai mari patimi, Invidia este un lucru de râs. Iar ca să poţi scăpa de ea, nu este nevoie de multă asceză, fiindcă invidia este o patimă sufletească. Ia aminte, aşadar, să nu te laşi biruit de patima invidiei, căci ea este una din cele mai mari patimi. Ştii unde poate ajunge omul de la invidie?La pizmă şi clevetire. Iar clevetirea plină de zavistie face mult mai rău decât pizma.

Nu poate un om să aibă invidie şi în acelaşi timp să aibă şi dragoste. De vreme ce Dumnezeu spune: "Să nu doreşti nimic din câte are aproapele tău!", cum să dorim ceva ce este al altuia? Nici măcar cele mai însemnate porunci să nu le păzim?

,,Fiecare este ispitit de pofta sa” (Iacov 1, 14), ne spune Sfântul Iacov, ruda Domnului, iar aceste dorinţe vor chinui sufletul şi în iad. Căci chiar de l-ar lua Dumnezeu pe unul ca acesta în Rai, fără a se fi izbăvit de această patimă, unul ca acesta nici acolo nu-şi va găsi odihnă, fiindcă va fi condus de aceleaşi dorinţe iraţionale.

                                          Sursa: Patimi şi virtuţi, Vol. V, Cuviosul Paisie Aghioritul

 

Duminica Sfintei Cruci

23 martie 2014

          Părintele VISARION IUGULESCU - Predică la Duminica a treia din Post

                                                              Descarcă predica în format "doc"

                                                              Descarcă predica audio în format "mp3"

                                                           

 

Texte alternatif

 

Smerenia, un mare şi ales dat

22 martie 2014

 

Tainele lui Dumnezeu se descoperă celor smeriţi. Vrei să rămâi drept? îngenunchează!

Psalmistul nu spune: am postit, am privegheat, nici am dormit pe pământ, ci "smeritu-m-am şi Domnul m-a mântuit degrabă" (Ps. 114, 6). Vrei să rămâi drept? Îngenunchează!

Smerenia este o pală cerească de vânt care poate să înalţe sufletul din abisul păcatului pe culmile cerului. Aşadar, smerenia este cheia care deschide poarta cerului. "Că întru smerenia noastră Şi-a adus aminte de noi Domnul, că în veac este mila Lui" (Ps. 135, 23).

                                                          Sursa: Mica Filocalie, Cuviosul Paisie Aghioritul

 

Rugăciunea din mândrie

21 martie 2014

 

După ce am făcut un gest urât, îndată gândul ne spune că rugăciunea nu noastră nu e plăcută lui Dumnezeu.

Dacă gândul acesta vine din adevărată smerenie şi spui: "Îl întărât pe Dumnezeu cu purtarea mea urâtă", atunci simţi Dumnezeiască mângâiere. Dacă însă te mâhneşti în chip egoist şi spui: "Cum am ajuns eu în această stare?", nu primeşti mângâiere, pentru că: "Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă". Dumnezeu nu ascultă rugăciunea celui mândru, pentru că mândria e zid.

Pentru ca rugăciunea noastră să fie auzită, trebuie să iasă din inimă înfrântă şi smerită. Atunci când spunem cu multă smerenie: "Dumnezeul meu, în halul în care sunt, cum să mă auzi?", îndată ne aude Bunul Dumnezeu.

                                         Sursa: Despre rugăciune, Vol. VI, Cuviosul Paisie Aghioritul

 

Televizorul părintelui Porfirie

20 martie 2014

 

Părintele Paisie spunea despre Părintele Porfirie, care avea harisma străvederii şi înainte-vederii: "Eu am televizor alb-negru, pe când părintele Porfirie are televizor în culori".

Voia să spună că părintele Porfirie vedea pe deplin întâmplări şi stări sufleteşti. Totodată, şi-a încredinţat şi harisma sa vizitatorilor săi din Sfântul Munte, harismă pe care ei înşişi, adesea o constatau.

                                                    Sursa: Mireasma duhovnicească a părintelui Porfirie

 

Să nu-i vorbim de rău pe preoţi!

19 martie 2014

 

Odată Părintele Porfirie, împreună cu trei fii duhovniceşti voia să meargă la o mănăstire Au luat primul taxi pe care l-au întâlnit şi au plecat. Şoferul taxiului a început imediat să-i învinuiască pe preoţi şi să vorbească împotriva religiei. Toţi patru l-au ascultat fără să-i răspundă. Acela a continuat cu şi mai multă furie. Spre sfârşitul călătoriei, părintele Porfirie i-a spus:  "Fiule să-ţi spun o întâmplare: Era un om în cutare ţinut şi avea un vecin bătrân, care deţinea o mare proprietate. Într-o noapte l-a omorât pe vecinul său şi l-a îngropat. Apoi, cu nişte acte false, a luat proprietatea celui mort şi a vândut-o. Cu banii primiţi, a cumpărat un taxi şi lucrează ca taximetrist".

Şoferul când a auzit această povestire s-a cutremurat şi l-a rugat pe părinte: "Să nu spui la nimeni părinte. Doar eu şi cu tine ştim asta”. ,,O ştie şi Dumnezeu, frate, căci el mi-a descoperit-o ca să ţi-o spun".

Prin această descoperire, taximetristul s-a tulburat mult şi a început să-şi schimbe viaţa şi părerile despre preoţi şi despre Biserică.

                  Sursa: Mireasma duhovnicească a părintelui Porfirie, Presb. Dionisie Tatsis

 

Părintele Selafiil din Siberia - Scrisoarea 11

18 martie 2014

          Părintele Selafiil din Siberia, ucenicul Sfântului Arhiepiscop Luca al Crimeii

                                                                                                                       

 

Texte alternatif

 

Sfântul Alexie - Omul lui Dumnezeu

17 martie 2014

        

 

Texte alternatif

 

Duminica Sf. Grigorie Palama

16 martie 2014

          Părintele VISARION IUGULESCU - Predică la Duminica a doua din Post

                                                              Descarcă predica în format "doc"

                                                              Descarcă predica audio în format "mp3"

                                                           

 

Texte alternatif

 

Părintele Selafiil din Siberia - Scrisoarea 10

15 martie 2014

          Părintele Selafiil din Siberia, ucenicul Sfântului Arhiepiscop Luca al Crimeii

                                                                                                                       

 

Texte alternatif

 

Portretul iubitorului de arginţi

14 martie 2014

 

Aşa cum cel care are picioarele legate nu poate să meargă cu uşurinţă, la fel şi cel care adună bani, nu poate să urce la cer. Banii sunt necesari pentru întreţinerea omului. Mulţi însă, pentru bani îşi jertfesc sănătatea, conştiinţa, ba chiar sufletul.

Cel care a gustat cele cereşti, le dispreţuieşte cu uşurinţă pe cele pământeşti. Cel care nu le-a gustat, însă, se mulţumeşte cu bunurile pământeşti. Pentru cei lumeşti ,,iubirea de arginţi este rădăcina tuturor patimilor”.

Iubitorul de arginţi se aseamănă unui avar. Un avvă nevoitor, fiind întrebat despre cum se poartă un iubitor de arginţi cu prietenii lui, el a răspuns: ,,Ca şi cu pungile! Cât timp sunt pline, le ţine; când se golesc, le aruncă”.

                                                          Sursa: Mica Filocalie, Cuviosul Paisie Aghioritul

 

Părintele Selafiil din Siberia - Scrisoarea 09

13 martie 2014

          Părintele Selafiil din Siberia, ucenicul Sfântului Arhiepiscop Luca al Crimeii

                                                                                                                       

 

Texte alternatif

 

Purtarea cea mare de grijă a lui Dumnezeu

12 martie 2014

 

Odată, într-un autobuz era un monah care se ruga cu ochii închişi. Toţi ceilalţi călători credea că doarme. La un moment dat un camion, care venea din direcţie opusă, s-a izbit de un stâlp de curent electric, iar maşinile care veneau din ambele direcţii s-au ciocnit între ele, pricinuindu-se mare pagubă. Autobuzul însă, s-a aflat la câţiva metri de drum, ca şi cum ar fi fost luat de o mână nevăzută, şi niciunul dintre pasageri nu a păţit nimic. Rugăciunea monahului i-a salvat!

 

(Monahul era însuşi Părintele Paisie Aghioritul, dar din smerenie n-a spus-o)

 

                                          Sursa: Despre rugăciune, Vol. VI, Cuviosul Paisie Aghioritul

 

Părintele Selafiil din Siberia - Scrisoarea 08

11 martie 2014

          Părintele Selafiil din Siberia, ucenicul Sfântului Arhiepiscop Luca al Crimeii

                                                                                                                       

 

Texte alternatif

 

Adevăratele binecuvântări

10 martie 2014

 

Dacă cercetăm, vom afla că toate lucrurile negative din viaţa noastră sunt binecuvântări ale lui Dumnezeu. Sentimentul de inferioritate, în sine, este rău. Orice stare bolnăvicioasă, în sine, este rea. În iconomia lui Dumnezeu, însă, sunt binecuvântări. Îi vom fi recunoscători pentru patima noastră, pentru slăbiciunea noastră. Să nu ne plângem soarta, cum fac mulţi dintre cei care au asemenea trăiri, ci să-i mulţumim lui Dumnezeu şi să-L slăvim. Dacă vom înţelege, dacă vom crede, vom da jos de pe noi poveri uriaşe, ne vom smeri şi vom pleca înaripaţi. Însă, dacă nu vom avea în suflet smerenia de îndată ce ne vom înaripa, ne vom prăbuşi.

                                       Sursa:  Sufletul meu, temniţa mea, Arhim. Simeon Kraiopoulos

 

Duminica ORTODOXIEI

9 martie 2014

          Părintele VISARION IUGULESCU - Predică la Duminica întâia din Post

                                                              Descarcă predica în format "doc"

                                                              Descarcă predica audio în format "mp3"

                                                           

 

Texte alternatif

 

Părintele Selafiil din Siberia - Scrisoarea 07

8 martie 2014

          Părintele Selafiil din Siberia, ucenicul Sfântului Arhiepiscop Luca al Crimeii

                                                                                                                       

 

Texte alternatif

 

Părintele Selafiil din Siberia - Scrisoarea 06

7 martie 2014

          Părintele Selafiil din Siberia, ucenicul Sfântului Arhiepiscop Luca al Crimeii

                                                                                                                       

 

Texte alternatif

 

Cofetăria duhovnicească

6 martie 2014

 

Un cofetar din Koniţa – povestea unei maici Cuviosul Părinte Paisie Aghioritul – avea o fată. Tatăl ei îi dădea în fiecare zi o bucăţică de prăjitură, ca să nu mănânce dintr-o bucată mai mare, dar ea îi vedea pe copiii de la şcoală mâncând câte o bucată mare de turtă de mălai şi îi invidia. ,,Ce bucată mare mănâncă ăştia! Mie tatăl meu îmi dă doar o bucăţică”. Poftea turta pe care o mâncau ceilalţi copii, în vreme ce ea avea acasă o întreagă cofetărie şi mânca prăjituri.

La fel suntem însă şi noi. Să nu fim însă nemulţumitori faţă de Dumnezeu, Părintele nostru Cel Bun, Care a înzestrat toate făpturile Sale cu diferite daruri, căci El ştie de ce anume are trebuinţă fiecare, ca să nu se vatăme. Însă noi, de multe ori, facem ca şi copiii mici şi ne plângem că nu ne-a dat şi nouă Părintele un franc sau doi, aşa cum a dat fraţilor noştri, în vreme ce nouă ne-a dat o bancnotă de o sută. Ne gândim că ceea ce ne-a dat nouă este un nimic, fiindcă luăm bancnota drept o simplă hârtie şi ne lăsăm impresionaţi de bănuţul de un franc sau de doi pe care la dat fraţilor noştri. Şi astfel începem să ne plângem şi să ne arătăm indignaţi faţă de Bunul nostru Părinte.

                                                Sursa: Patimi şi virtuţi, vol. V, Cuviosul Paisie Aghioritul 

 

Părintele Selafiil din Siberia - Scrisoarea 05

5 martie 2014

          Părintele Selafiil din Siberia, ucenicul Sfântului Arhiepiscop Luca al Crimeii

                                                                                                                       

 

Texte alternatif

 

Alegerea pro-viaţă

4 martie 2014

 

 

Perechea postului este milostenia

3 martie 2014

 

Împreunează aşadar postul cu faptele milosteniei ca să fie bineplăcut Domnului, că postul fără dragoste şi milostenie este precum felinarul fără de untdelemn.

Fă milostenie ca Domnul să asculte rugăciunea ta, să-ţi ierte păcatele tale, să te izbăvească de relele ce se vor abate asupra ta şi să-ţi dăruiască bunătăţile Sale cele veşnice.

Postul veştejeşte patimile trupului şi pierde pricinile păcatului, dar nu dă desăvârşita sănătate fără alifia milosteniei; postul tămăduieşte rănile păcatului, dar nu scoate petele lui fără untdelemnul compătimirii!

Ecleziastul spune: ,,Precum apa stinge focul, aşa şi milostenia pierde păcatul”.

 

           PAVECERNIŢA MARE - Biserica "Sf. Nicolae - Sârbi" Bucureşti 1983

                                                              Descarcă în format "mp3"

                                                           

 

Texte alternatif

 

Izgonirea lui Adam din Rai

2 martie 2014

          Părintele VISARION IUGULESCU - Predică la Duminica lăsatului sec de brânză

                                                              Descarcă predica în format "doc"

                                                              Descarcă predica audio în format "mp3"

                                                           

 

Texte alternatif

 

Părintele Selafiil din Siberia - Scrisoarea 04

1 martie 2014

          Părintele Selafiil din Siberia, ucenicul Sfântului Arhiepiscop Luca al Crimeii

                                                                                                                       

 

Texte alternatif

 

 vezi şi

   FEBRUARIE 2014

   IANUARIE 2014

   DECEMBRIE 2013

   NOIEMBRIE 2013

   OCTOMBRIE 2013

   SEPTEMBRIE 2013

   AUGUST 2013

   IULIE 2013

   IUNIE 2013  

   MAI 2013

   APRILIE 2013

   MARTIE 2013

   FEBRUARIE 2013

   IANUARIE 2013

   DECEMBRIE 2012

   NOIEMBRIE 2012

   OCTOMBRIE 2012

   SEPTEMBRIE 2012

   AUGUST 2012

   IULIE 2012

   IUNIE 2012

   MAI 2012

   APRILIE 2012

   MARTIE 2012

   FEBRUARIE 2012

   IANUARIE 2012

   DECEMBRIE 2011

   NOIEMBRIE 2011

   OCTOMBRIE 2011

   SEPTEMBRIE 2011

   AUGUST 2011

   IULIE 2011

   IUNIE 2011

   MAI 2011

   APRILIE 2011

   MARTIE 2011

   FEBRUARIE 2011

   IANUARIE 2011

   DECEMBRIE 2010

   NOIEMBRIE 2010

   OCTOMBRIE 2010

   SEPTEMBRIE 2010

   AUGUST 2010

   IULIE 2010

   IUNIE 2010

   MAI 2010

   APRILIE 2010

   MARTIE 2010

   FEBRUARIE 2010

   IANUARIE 2010

   DECEMBRIE 2009

   NOIEMBRIE 2009

   OCTOMBRIE 2009

   SEPTEMBRIE 2009

   AUGUST 2009

   IULIE 2009

   IUNIE 2009

   MAI 2009

   APRILIE 2009

   MARTIE 2009

   FEBRUARIE 2009

   IANUARIE 2009

   DECEMBRIE 2008

   NOIEMBRIE 2008